Vifo Artikel 25.11.2015

Organisationer ønsker vejledning trukket tilbage

De store folkeoplysende organisationer kræver i et fælles brev til kulturminister Bertel Haarder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning om kommunal folkeoplysningsstøtte bliver trukket tilbage.

Skrevet af: Søren Bang

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye ’Vejledning om uddeling af støtte til folkeoplysende foreninger’ er udtryk for et embedsværks upassende politisering og et angreb på folkeoplysningens rolle som redskab for demokratisk dannelse og aktivt medborgerskab.

Med disse begrundelser har de fem store folkeoplysende paraplyorganisationer Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Folkeoplysnings Samråd i et brev bedt kulturminister Bertel Haarder, der er ressortminister for folkeoplysningsområdet, om at kontakte erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen for at få trukket vejledningen tilbage.

Den blev som omtalt i en tidligere artikel udsendt i begyndelsen af november, efter at en række kommercielle aktører på bl.a. fitness- og danseområdet gennem årene har klaget over, at kommunernes folkeoplysningsstøtte til foreninger kan virke konkurrenceforvridende.

I vejledningen anerkender styrelsen på baggrund af en konsulentrapport, at dette kan være tilfældet lokalt og beder derfor kommunerne om at tage konkurrencehensyn, når de fastlægger lokale tilskudsmodeller, der rækker ud over lovens minimumskrav.

”Offentlig støtte, der er lovlig, er ikke nødvendigvis fornuftig. En lovlig støtte medvirker ikke nødvendigvis til at fremme en effektiv anvendelse af samfundets ressourcer,” hedder det i Konkurrence- og Forbrugerstyrelses vejledning, som er blevet modtaget med tilfredshed hos bl.a. Dansk Fitness & Helse Organisation.

Men i brevet til Bertil Haarder bestrider organisationerne, at der er tale om ulige konkurrence, da folkeoplysende skoler og foreninger i princippet ”ikke opererer på et kommercielt marked, men organiserer aktiviteter, der varetages af aktive medborgere som bidrager til at højne den demokratiske dannelse i befolkningen”. Endvidere beder de Bertel Haarder markere over for forvaltningen, at ”politik skal drives af politikere og ikke af embedsfolk”.

Ifølge organisationerne bør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning erstattes af en ny vejledning til kommunerne, der beskriver ”folkeoplysningens samfundsgavnlige betydning”.