Vifo Artikel 09.02.2015

Pigespejderledere ser fastholdelse som deres største udfordring

Den største udfordring for De grønne pigespejdere er ifølge korpsets ledere fastholdelse og rekruttering af medlemmer, men generelt er der stor tilfredshed og engagement. Det viser en rapport fra Center for Ungdomsstudier.

De grønne pigespejdere står som så mange andre spejderkorps over for udfordringen at stoppe et dalende medlemstal og tiltrække nye ledere. Men hvordan tydeliggør man over for potentielt nye medlemmer, hvad man får ud af at være en del af korpset?

Som en del af deres strategiske arbejde har De grønne pigespejderes ledelse i samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR) gennemført en lederundersøgelse, hvormed korpset har forsøgt at få et større indblik i, hvad spejderlederne tænker om deres arbejde i de 130 lokalgrupper, og hvilke udfordringer de møder i hverdagen.

En bred undersøgelse

Rapporten ’Lederundersøgelse i De grønne pigespejdere’ opsummerer resultaterne fra undersøgelsen og breder sig over en række emner som ledernes tanker om arbejdet i lokalgrupperne, fastholdelse og rekruttering af medlemmer og ledere, brugen af De grønne pigespejderes aktivitetsmaterialer og kursustilbud samt perspektiver på fremtidige udfordringer både for grupperne og korpset generelt.

Generelt viser undersøgelsen, at den store forskel på lokalgruppernes størrelse giver dem forskellige udfordringer. Jo større grupperne er, jo større er oplevelsen af medlemsfremgang for eksempel. Og jo mindre gruppen er, jo mere følsom er man over for, hvis en gruppe af piger pludselig vælger at stoppe.

I både små og store grupper giver undersøgelsen dog udtryk for stor tilfredshed blandt lederne både i forhold til det daglige arbejde i grupperne, gruppernes trivsel, ledernes indbyrdes samarbejde, aktivitetsmaterialerne og kursustilbuddene.

Der er dog nogle generelle fremtidsudfordringer, der går igen blandt de adspurgte spejderledere.

Fastholdelse og rekruttering er den største udfordring

Mindst halvdelen af lederne mener nemlig, at det er en udfordring for deres grupper at tiltrække nye medlemmer, og over 40 pct. synes, det er en udfordring at fastholde medlemmer. Størstedelen af grupperne arbejder aktivt med rekruttering, men især de små grupper har svært ved at finde overskuddet til det.

I både små og store grupper finder undersøgelsen dog, at lederne i høj grad er engagerede, og at der generelt er høj trivsel. Rapporten argumenterer derfor for, at det ikke er mangel på energi og engagement, der får medlemmerne til at falde fra, men mangel på en ordentlig fastholdelses- og rekrutteringsstrategi.

Stof til strategisk eftertanke

"Undersøgelsen har bekræftet os i, at vi formår at tilbyde det frirum i livet, som piger har svært ved at finde andre steder,” siger formand for De grønne pigespejdere Christina Palmstrøm.

”Overordnet glæder jeg mig over, at undersøgelsen fortæller, at medlemmerne trives og har et positivt syn på fremtiden som grøn pigespejder.​"

Men rapporten har ifølge Christina Palmstrøm også været med til at sætte nogle tanker i gang hos De grønne pigespejdere.

”Den har givet os stof til eftertanke på områder som for eksempel rekruttering og fastholdelse.”

Rapporten kommer med en række konkrete anbefalinger og udviklingsmuligheder og udgør en del af det generelle analysearbejde, som De grønne pigespejdere har igangsat, og som ligger til grund for kopsets strategiske arbejde. Samtidig skeler de meget til, hvad der sker internationalt gennem den globale pigespejderorganisation WAGGGS.

”Vores strategi er meget inspireret af det internationale arbejde, og vi kan se, at det bevæger sig i samme retning, som det CUR-rapporten peger på,” fortæller Christina Palmstrøm.