Vifo Artikel 11.11.2014

Regeringen vil gøre det lettere at være frivillig

Ti konkrete initiativer skal gøre det lettere at være frivillig i de danske foreninger. Med et nyt udspil ønsker regeringen at hjælpe frivillige over nogle af de barrierer, som kan gøre deres frivillige arbejde besværligt.

Det frivillige arbejde må ikke bremses af besværlige regler og procedurer eller svækkes af unødigt bureaukrati. Med den begrundelse har regeringen ved folketingsårets begyndelse offentliggjort sit udspil ’Lettere at være frivillig i Danmark’, der med ti konkrete initiativer skal gøre livet lettere for de danske frivillige.

Initiativerne er bl.a. baseret på de frivilliges egne beskrivelser af de barrierer, de oplever, står i vejen for deres frivillige indsats samt de frivilliges egne løsningsforslag, som de blev beskrevet i et Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet fra 2012.

En stor barriere for frivilligheden i Danmark er, at ledige i dag risikerer at blive trukket i deres ydelser, hvis de laver frivilligt arbejde af et vist omfang.  Et centralt forslag er derfor at udvide muligheden for at lave frivilligt arbejde fra de nuværende 4 timer til 15 timer om ugen uden det har indflydelse på de lediges ydelser.

Regeringens udspil vil desuden forsøge at gøre op med den manglende klarhed omkring regler og unødigt bureaukratiske administrative processer, som nogle organisationer har klaget ov er. Bl.a. skal digitalisering gøre det lettere for foreningerne at indhente børneattester, ligesom regeringen allerede har taget initiativ til at slække på kravet om at lave arbejdspladsvurderinger i almennyttige foreninger.

I forbindelse med ønsket om en bedre og mere konstruktiv dialog mellem de frivillige og det offentlige offentliggjorde en række ministre i juli 2013 et nyt charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige – det såkaldte frivillighedscharter 2013. I forlængelse heraf udgav regeringen i oktober 2014 et nyt idekatalog der skal være med til at skabe lokal debat om samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige samt inspirere til at udvikle og øge samarbejdet mellem aktørerne. 

En del af initiativerne der er nævnt i udspillet er allerede igangsat, men andre forventes at blive sat i værk i den nærmeste fremtid. Medio 2015 vil socialministeren og Frivilligrådet afholde et dialogmøde for at se på hvad status er i forhold til barriererne for frivilligheden.