Vifo Artikel 22.08.2018

Se det fulde program for årets store folkeoplysningskonference

Det fulde program for Videncenter for Folkeoplysnings store folkeoplysningskonference ligger nu klar med over 50 oplægsholdere fordelt på 22 debatter og underarrangementer.

Skrevet af: Redaktionen

Med tæt på 200 tilmeldte deltagere og over 50 oplægsholdere bliver der rig lejlighed til at diskutere folkeoplysningsområdets udfordringer og potentialer, når den tredje udgave af Videncenter for Folkeoplysnings konference ’Folkeoplysning i forandring’ åbner dørene den 11. september i Aarhus.

Det fulde program ligger nu klar med en lang række debatter, der tager udgangspunkt i friske undersøgelser fra Vifo og andre aktører, engagerede oplæg og lokale casehistorier.

Foruden et centralt fokus på aftenskoler og højskoler vil konferencen se nærmere på temaer som folkeoplysningens fysiske mødesteder, unge og udsatte, innovation og nytænkning i den traditionelle folkeoplysning og ’good governance’ i folkeoplysningens foreninger.

Se det fulde program her (Opdateret 05-09-2018)

Åbningssession går tæt på aftenskolerne

I konferencens åbningssession er fokus på aftenskolerne, hvor et bredt panel vil debattere aftenskolernes tilstand.

Vifo kridter banen op og præsenterer resultaterne fra den nye landsdækkende undersøgelse, som har set nærmere på det danske aftenskolelandskab og aftenskolernes selvoplevede udfordringer og potentialer. Samtidig vil to undersøgelser fra Aalborg og Vordingborg Kommuner give et indblik i aftenskolernes lokale rolle og vilkår og se på forskellene mellem land og by.

Herefter vil et bredt panel bestående af Henrik Christensen, formand for Oplysningsforbundenes Fællesråd og sekretariatsleder i Dansk Oplysnings Forbund, Emilie Storm Pedersen, skoleleder hos LOF Vordingborg, Søren Peter Hansen, direktør i FOF Aarhus, Jesper Kjærulff, kultur og fritidschef i Vordingborg Kommune sammen med Vifos analytikere byde ind med deres egne erfaringer og diskutere, om vi egentlig får nok ud af aftenskolerne. Gør de sig relevante? Lever de op til deres potentialer?

Foruden fokus på aftenskolernes generelle tilstand går konferencen også i detaljer med nogle af områdets centrale regler og rammer med to debatter, som ser nærmere på henholdsvis debatskabende midler og fleksibelt tilrettelagt undervisning. Hvorfor bruges disse muligheder ikke oftere?

Afslutningssession sætter civilsamfundets åbenhed og transparens til debat

I de seneste år er der kommet en strammere statslig styring af de frivillige organisationer. Bl.a. bliver der stillet større krav om, at organisationerne kan dokumentere deres arbejde. Frivilligrådet har som svar herpå foreslået, at der bliver gjort op med unødigt bureaukrati, men samtidig understreget, at det kræver, at organisationerne har fokus på ’good governance’ og selvkontrol.

Men hvordan ser billedet egentlig ud i de danske folkeoplysende organisationer?

Vifos søsterorganisation, Play the Game, har udviklet et redskab til at måle gennemsigtighed og demokrati i de internationale idrætsorganisationer, som er blevet afprøvet på fire centrale folkeoplysningsorganisationer. På konferencens afslutningssession kan du høre mere om, hvordan Dansk Folkeoplysnings Samråd, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Idrætsforbund scorer i forhold til god ledelse, og hvilke forskelle der er mellem os og vore nordiske naboer.

Efterfølgende inviterer Vifo repræsentanter fra organisationerne til debat omkring undersøgelsens resultater. Her vil Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening, og Jan Larsen, juridisk konsulent i Danmarks Idrætsforbund, diskutere, hvordan de opfatter ’good governance’, og hvorvidt deres organisationer har et særligt ansvar som bærere af den demokratiske fane.  

Imellem de to hovedsessioner byder konferencen på et væld af debatter, erfaringsudveksling og mulighed for selv at prøve folkeoplysende aktiviteter på sjæl og krop.

Konferencen finder sted den 11.-12. september 2018 på Helnan Marselis Hotel i Aarhus. Det er muligt at tilmelde sig frem til konferencen start.

Læs mere