Vifo Artikel 30.03.2016

Se programmet for årets store Vifo-konference

128 bekræftede paneldeltagere og oplægsholdere er klar til dobbeltkonferencen ’Folkeoplysning i forandring II/Idrættens største udfordringer V’ i Vejen Idrætscenter den 23.-25. maj 2016.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Vifo

(Opdateret 3. maj 2016)

Med 128 paneldeltagere og oplægsholdere på plads til årets store konference for aktørerne i den danske idrætssektor og den brede folkeoplysende sektor kan Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning nu offentliggøre første udgave af det detaljerede program for konferencen.

”Igen i år har vi oplevet en fantastisk positiv respons fra de mange inviterede oplægsholdere og paneldeltagere. Dermed kan vi endnu engang præsentere et ’topmøde’ på neutral grund, hvor vi går til biddet i forhold til de mest presserende spørgsmål i sektoren. De fleste oplæg og paneldebatter vil tage udgangspunkt i helt nye analyser og aktuelle tendenser, og vi bestræber os naturligvis på at belyse temaerne fra flere sider,” siger direktør Henrik H. Brandt fra Videncenter for Folkeoplysning.

Konferencen ’Folkeoplysning i forandring II’ finder sted i Vejen Idrætscenter den 23.-24. maj 2016. Konferencen er delvist integreret i idrætssektorens store konference ’Idrættens største udfordringer V - mellem store potentialer og stivnede strukturer’, der finder sted i dagene 24.-25. maj.

En lang række helt friske undersøgelser fra Videncenter for Folkeoplysning bliver omdrejningspunktet for den anden udgave af konferencen. Vifo inviterer desuden alle aktører i den brede folkeoplysende sektor til konferencen, der især vil sætte fokus på udviklingen på aftenskoleområdet, Folkeuniversitetet samt tendenserne i relationerne mellem kommunerne og det folkeoplysende område.

Mandag den 23. maj vil Vifo præsentere hoveddata fra en omfattende spørgeskemaundersøgelse i de 98 danske kommuner, der afdækker centrale tal og tendenser på voksenundervisningsområdet. Hvilke tendenser og mønstre er der i kommunernes forvaltning af aftenskoleområdet, når det gælder støttemodeller og tilskudsbeløb? Hvordan er sammenhængene mellem kommunernes tilskud og omfanget af aftenskolernes aktiviteter?

Samme dag præsenterer Vifo en større undersøgelse af aftenskoleområdet i Aalborg Kommune. Hvordan benytter befolkningen aftenskolerne? Hvad får kursisterne ud af at deltage i aktiviteterne på aftenskolen? Hvordan adskiller aftenskolerne sig fra andre tilbud? Vifos undersøgelse går tæt på såvel aftenskolekursister, undervisere, bestyrelsesmedlemmer som borgere i Aalborg Kommune og deres syn på aftenskolens rolle.  

Tæt på Folkeuniversitetet

Tirsdag den 24. maj afsætter Vifo et helt konferencespor til at diskutere fremtidens Folkeuniversitet med interessenterne på området. Vifo har i rapporten ’Folkeuniversitetet. Én organisation, mange virkeligheder´ sat Folkeuniversitetet under lup og undersøgt organisationens udvikling, økonomi, deltagere og aktiviteter samt Folkeuniversitetets helt særlige organisering og struktur.

Konferencen kigger ligeledes nærmere på folkeoplysningens potentiale og strukturelle udfordringer i forhold til særlige målgrupper som eksempelvis handicappede eller psykisk sårbare. Alle sessioner på ’Folkeoplysning i forandring II’ er baseret på friske undersøgelser og naturligvis på gode debatter og dialog med og mellem folkeoplysningens aktører.

Konferencen henvender sig såvel til aktører fra den brede folkeoplysende sektor som til repræsentanter for kommunale forvaltninger, lokalpolitik eller andre interessenter på området.

Konferencen er integreret i Idrættens Analyseinstituts store sektorkonference ’Idrættens største udfordringer V’, der forventes at samle ca. 350 deltagere i Vejen Idrætscenter den 24.-25. maj 2016.

Deltagerne kan frit vælge mellem de forskellige temaer og spor på konferencen, og naturligvis er der gode sociale arrangementer og fri adgang til Vejen Idrætscenters fremragende faciliteter og et omfattende motionsprogram i løbet af konferencen.