Vifo Artikel 28.06.2018

Se programmet for Vifos store folkeoplysningskonference

Når Vifo den 11.-12. september samler den brede folkeoplysende sektor til konferencen ’Folkeoplysning i forandring III’, bliver det med et ambitiøst program spækket med ny viden, spændende debatter og en lang række oplægsholdere.

Skrevet af: Redaktionen

*opdateret den 3. september 2018

Mere end 50 oplægsholdere står klar til at bidrage med ny viden og nye perspektiver på folkeoplysningens potentialer og udfordringer på konferencen ’Folkeoplysning i forandring III’ den 11.-12. september i Aarhus, og Vifos ambition er at skabe en central platform for viden og debat af det brede folkeoplysende område.

Tilmelding til konferencen er nu åben, og det foreløbige program er klar. Det omfatter en række centrale diskussioner på området baseret på friske undersøgelser fra Vifo og andre aktører, spændende casehistorier og aktiv medvirken fra oplægsholdere og deltagere.

Med to nye landsdækkende undersøgelser vil Vifo blandt andet sætte aftenskolernes og højskolernes tilstand og rolle anno 2018 til debat. Desuden vil der blive sat fokus på unge som målgruppe for folkeoplysende aktiviteter, folkeoplysningens faciliteter, udviklingen på Folkeuniversitetet samt innovation i og uden for området.

Konferencen giver samtidig god mulighed for at netværke og opleve folkeoplysningen på egen krop med et bredt udvalg af aktiviteter som morgen- og aftensang, yoga, idræt i skov og på vand, kulturvandring og nørkleaktiviteter.

Det detaljerede program for konferencen følger inden længe, men du kan allerede nu se det foreløbige program her:

Sessioner og bekræftede oplægsholdere (opdateres løbende)

Tirsdag den 11. september

Velkommen til Folkeoplysning i forandring III

Videncenter for Folkeoplysning byder velkommen til konferencen Folkeoplysning i forandring III. Velkomstsessionen starter med at se nærmere på aftenskolernes tilstand og lokale rolle og et bredt panel vil diskutere, om vi får nok ud af aftenskolerne, samt debattere fremtidige potentialer.

 • Henrik Christensen, formand, Oplysningsforbundenes Fællesråd og Dansk Oplysnings Forbund
 • Emilie Storm Pedersen, skoleleder, LOF Vordingborg
 • Søren Peter Hansen, direktør, FOF Aarhus
 • Fritidschef Jesper Kjærulff, kultur- og fritidschef, Vordingborg Kommune
 • Malene Thøgersen, analytiker, Vifo
 • Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Vifo

Aarhus, Aarhus, Aarhus

Vi fejrer vores nye status som aarhusianere med lidt godt til ganen og et oplæg fra byens borgmester.

 • Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune

Folkeoplysningen og de unge 1 – De unge og fritidslivet

Sessionen ser nærmere på de unges sundhed og trivsel. Hvordan har de det egentlig, og hvordan holder de alle boldene i luften?

 • Veronica Pisinger, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed
 • Thomas Willer, oplægsholder, Center for Ungdomsstudier

Folkeoplysningen og de unge 2 - De unge og nye veje i folkeoplysningen

Sessionen præsenterer en række casehistorier, hvor den traditionelle voksenundervisning har fået fat i en utraditionel målgruppe – de unge.

 • Anne Mette W. Nielsen, adjunkt, ph.d., Center for Ungdomsforskning
 • Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Karen Elise Pedersen, formand, Verninge husflid

Debatten for de store blot?

Er lovens påbud om, at alle aftenskoler skal afsætte 10 pct. af deres tilskud til debatskabende aktivitet, en kommunal spareøvelse, en opprioritering af de store aftenskoler eller en enestående mulighed for at styrke aftenskolerne som ramme for samfundsmæssig debat?

 • Vivian Glasdam Sørensen, fuldmægtig, Odense Kommune
 • Steffen Hartje, sekretariatschef, Fritid & Samfund
 • John Meinert Jacobsen, direktør, AOF Danmark

Så til søs

Søer, åer, havet har skønhedsværdi men har i høj grad også potentiale som faciliteter for en bred vifte af fritidsaktiviteter. Hvad er mulighederne og hvad kræver det at inddrage vandet i borgernes fritidsliv? Lokale og Anlægsfonden og Idrætssamvirket i Aarhus inviterer til debat om vandet som facilitet mens vi prøver SUP på egen krop

 • Jakob Færch, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
 • Henrik Stampe, sekretariatsleder Idrætssamvirket i Aarhus

Folkeoplysningen i verden

Kan Danmark noget særligt på folkeoplysningsområdet? Og hvordan kan man arbejde internationalt? Mød de danske aktører i den internationale folkeoplysning.

 • Emil Thirup-Sorknæs, fuldmægtig, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Epale
 • Antra Carlsen, hovedkoordinator, Nordisk Netværk for Voksnes Læring
 • Mogens Kirkeby, formand, ISCA

Det nye folkeuniversitetEr den gordiske knude blevet løst? Med den nye struktur er Folkeuniversitetet ikke længere en samlet organisation. Hvad er tankerne bag den nye struktur, og hvordan ser aktørerne vejen frem? Hvad er udfordringerne og mulighederne for Folkeuniversitetet fremadrettet?

 • Steen Kyed, afdelingschef, Kulturministeriet
 • Sten Tiedemann, rektor, Folkeuniversitetet i Aarhus
 • Lars Ebbensgaard, formand, Lemvig Folkeuniversitet

En pessimistisk tænkepause – et samtaleinterviewOptimismen har gået sin sejrsgang, og som mennesker er vi nærmest forpligtede til at tillægge os et positivt syn på livet. Men har pessimismen noget centralt at bidrage med i et fremskridtsorienteret samfund?

 • Andreas Vinther Jensen, filosof og litterat
 • Per Jepsen, forfatter og filosof

Fleksibelt tilrettelagt undervisning – hot eller not?

Nørdesession for kommuner og aftenskoler, hvor vi kigger nærmere på regler og rammer for den fleksible undervisning. Vi har inviteret en række eksperter, som vil give os svar på spørgsmål som: Hvad var visionerne bag den fleksibelt tilrettelagte undervisning? Hvordan bliver den brugt? Hvor meget skal undervisningen skille sig ud? Hvad tillader kommunerne? Og mange flere spørgsmål.

 • Søren Peter Hansen, direktør, FOF Aarhus
 • Marlene Berth Nielsen, souschef, Fora
 • Bernhard Trier Frederiksen, Sekretariatsleder, Fora
 • Inge Brusgaard, konsulent, Aalborg Kommune

Yoga, yoga, yoga?

De seneste år har yogaen været i en rivende udvikling. Ved måling af danskernes motionsvaner i 2016 var der igen sket en stigning i antallet af udøvere og hele ni procent af danskerne dyrker yoga. Nye former og udbydere er dukket op og for mange aftenskoler er yoga en central del af deres tilbud. På’ Folkeoplysning i Forandring I’ mødte vi for fire år siden to centrale aktører fra yogamarkedet. Men hvad er der siden sket? Fortsætter trenden? Hvad er yogaens form anno 2018 og hvordan ser yogaens fremtid ud?

 • Maj Ingemann-Molden, leder, YOGA HUSET, Aalborg
 • Kristian Engberg, forfatter og yogaentreprenør, tidsskriftet www.108sider.com

Onsdag den 12. september

Faciliteter 1: Folkeoplysningens mødesteder

Hvad betyder vores mødesteder for folkeoplysningen og dens muligheder? Hvordan udvikles nye mødesteder lige nu, og hvordan vil de fysiske rammer for folkeoplysningen tegnes i fremtiden?

 • Bjørn Salling, direktør, Fokus Folkeoplysning
 • Lisbeth Trinskjær, ungdomsøudvikler
 • Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden

Faciliteter 2: Faciliteter som udviklingsmotorer

 • Anne Mette Boye, studielektor, Arkitektskolen Aarhus, Second City
 • Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
 • Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus
 • Peter Erkmann, gruppeleder, Køgespejderne

Faciliteter 3: værtskabet baner vejenVi har en lang tradition for at tænke vores faciliteter som mødesteder for én gruppe eller én aktivitet. Potentialet er enormt, hvis flere faciliteterne bliver til mødesteder for forskellige aktører.  Hør hvordan kulturinstitutioner tager fælles værtskab og se, hvordan kulturtorve skyder op, hvor biblioteker, museer osv. tager ansvar for uderummet.

 • Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
 • Anna Hassel, arkitekt, Lokale og Anlægsfonden

Højskolerne hvordan har de det?

Hvordan trives højskolerne i 2018? Vifos nye undersøgelse giver et overblik over højskolernes tilstand, udfordringer og potentialer. Derefter sættes højskolerne ind i et historisk perspektiv, der ses på højskolernes samfundsmæssige rolle og højskolerne i fremtiden.

 • Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Hans Henrik Hjermitslev, lektor, ph.d., University College Syddanmark
 • Lisbeth Trinskjær, formand, Folkehøjskolernes Forening

Innovation 1: Når aftenskolen ikke er en aftenskoleAftenskolerne oplever, at de bliver udfordret af andre aktører. Men kan de andre også være til inspiration? Denne session stiller skarpt på aktører, der har taget aftenskolernes kerneaktiviteter til sig og fornyet dem på hver deres måde.

 • Villads Claes Olesen, formand, Foretagsomheden
 • Annette Danielsen, Annetted.dk
 • Rasmus Stæhr, medstifter, Boblberg
 • Jacob Solsø Holm, forstander, Aarhus Børnehøjskole

Innovation 2: New kids on the old blockDet er ikke kun private initiativer, der skabe nye tilbud. Sessionen giver spændende eksempler på nyskabelser inden for folkeoplysningsområdet. 

 • Albert F. Helmig, projektleder, booker og medstifter, Aarhus Volume
 • John Meinert Jacobsen, direktør, AOF

Folkeoplysningen – plads til alle? 1Er der plads til alle i folkeoplysningen, og hvordan skaber man de bedste vilkår for rummelighed? Denne session sætter fokus på rammer og grænseflader for udsattes deltagelse i fritidsliv og folkeoplysning.

 • Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Henrik Christensen, formand, Dansk Oplysnings Forbund og Oplysningsforbundenes Fællesråd
 • Maja Pilgaard, konstitueret direktør, Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning

Folkeoplysningen - plads til alle? 2Sessionen ser nærmere på fritidspas som vejen ind i fritidslivet, højskolernes rummelighed og udfordringer og erfaringer fra arbejdet med at inkludere flygtninge og indvandrere i folkeoplysningen.

 • Steffen Rask, analytiker, Idrættens Analyseinstitut
 • Lene Ingemann Brandt, ph.d. adjunkt, Aalborg Universitet
 • Celia Skaarup, udviklingskonsulent, Dansk Folkeoplysnings Samråd

Puljehelvede eller udviklingshimmel?

Er den evige fondsjagt spild af tid og ressourcer? Med udgangspunkt i konkrete eksempler sættes puljerne til debat. Hvornår giver de mening?

 • Sten Tiedemann, rektor, Folkeuniversitetet i Aarhus
 • Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Bjarne Ibsen, professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU

Det lærer man (også) i aftenskolen

 • Henriette Bjerrum, chefanalytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Leif Max Hansen, folkeoplyser
 • Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus

Mellem Grundtvig og good governance

Afslutningssession med fokus på, hvordan man fremtidssikrer folkeoplysningens organisationer.

 • Jens Alm, analytiker, Idrættens Analyseinstitut/Play the Game
 • Per Paludan Hansen, formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • Lisbeth Trinskjær, formand, Folkehøjskolernes Forening
 • Jan Larsen, juridisk konsulent, Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

 
 

Se det fulde program

Læs mere om konferencen, overnatningsmuligheder, praktiske informationer og tilmeld dig på konferencehjemmesiden

Gå direkte til tilmelding