Vifo Artikel 05.11.2015

Seks ud af ti nordmænd deltager i frivilligt arbejde

Hele 61 pct. af nordmændene deltager i frivilligt arbejde og andelen stiger, viser en ny opgørelse. Stigningen skyldes blandt andet, at forældre er mere aktive som frivillige. I Danmark udfører ca. 35 pct. af befolkningen frivilligt arbejde.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Frivillighed Norden

I Norge er andelen af personer, der udfører frivilligt arbejde, steget jævnt siden 1990’erne og er nu oppe på 61 pct. af befolkningen. Det er væsentligt flere end i Danmark, hvor 35 pct. af befolkningen i 2012 udførte frivilligt arbejde ifølge SFI’s rapport ’Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012’.

Den norske rapport 'Frivillig innsats i Noreg 1998-2014', som for nylig er offentliggjort, viser, at de frivillige i gennemsnit bruger 14-15 timer om måneden på indsatsen. Her til lands bruger de frivillige 16 timer pr. måned.

Mangfoldigheden af opgaver, som løses af frivillige, er stor. Fra ulønnede administrative opgaver i en forening eller organisation til at være træner for et sportshold, arrangere loppemarkeder, deltage i en besøgstjeneste eller andet. Flest frivillige, nemlig 41 pct., løser opgaver inden for sports- og idrætsområdet.

Flere forældre giver en hånd med

De norske forskere bag rapporten forklarer en del af stigningen med, at forældre udfører mere frivilligt arbejde der, hvor det kommer deres børn til gode. Bjarte Folkestad, der er en af forfatterne bag rapporten, siger:

"Forældre tilbringer kort og godt mere tid sammen med deres børn end tidligere. Det er helt tydeligt, at forskellene i frivillig indsats stiger mellem børnefamilierne og husholdningerne uden børn".

Samtidig gør befolkningsgrupper med lav uddannelse nu en større frivillig indsats, mens højtuddannede fastholder deres niveau.

Færre er medlem af den organisation, de arbejder for

Et udviklingstræk, der også ses i Danmark, er, at færre er medlem af den organisation, de udfører frivilligt arbejde for.

I Norge er 78 pct. nu medlem af den organisation, de udfører frivilligt arbejde for, men tidligere har andelen været helt oppe på 90 pct. Tilsvarende er andelen i Danmark faldet fra 79 til 70 pct. i perioden 2004-2012, viser SFI’s rapport.

”Man spreder engagementet mere end før, og det er lidt færre tætte koblinger,” forklarer Bjarte Folkestad.

Bag rapporten står det norske ’Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor’. Rapporten er finansieret af det norske Kulturdepartement.