Vifo Artikel 12.01.2018

Seniorer skal have bedre mulighed for at komme på højskole

Kulturministeriet vil give flere højskoler mulighed for kun at tilbyde korte kurser målrettet seniorer.

Nøgleord: Højskoler

Der er et stigende antal seniorer i Danmark og dermed også en større efterspørgsel på tilbud til denne gruppe. På den baggrund vil kulturminister Mette Bock med et nyt initiativ åbne op for, at flere højskoler kan tilbyde korte kurser målrettet seniorer.

”Højskolerne er nemlig en fantastisk ramme til at bringe folk sammen om sociale, kreative og fysiske aktiviteter. Alt imens man bliver klogere sammen. Derfor er det også vigtigt, at alle borgere i Danmark, uanset alder og økonomisk formåen, har mulighed for at få glæde af et højskoleophold,” siger Mette Bock i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

I alt ønsker kulturministeren, at op til fem højskoler i landet fremover vil fokusere på tilbud til seniorer.

Initiativet vil kræve en justering af højskoleloven, som ellers stiller krav om udbud af lange kurser.

Kulturministeriet ønsker helt konkret at give mulighed for, at der kan tildeles tre nye højskolegodkendelser med dispensation fra dette krav for at motivere flere initiativtagere til at søge om godkendelse af højskoler med fokus på seniorer som supplement til de to eksisterende seniorhøjskoler.

Hos Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) hilser man initiativet velkommen og kalder det en tiltrængt ændring. Bestyrelsesformand for FFD, Lisbeth Trinskjær, understreger dog, at økonomien skal matche ambitionerne:

”Ønsket om flere seniorer på højskole opfyldes ikke bare ved at øge antallet af seniorhøjskoler og dermed udbuddet, men mindst lige så meget om at sørge for, at økonomien bagved stimulerer efterspørgslen,” siger hun i en artikel på FFDs hjemmeside.

Læs mere