Vifo Artikel 06.12.2017

Socialministeren lancerer nyt frivilligråd

Socialminister Mai Mercado vil udvide Frivilligrådet og sørge for en bredere forankring i foreningslivet.

Nøgleord: Frivillighed

På Center for Frivilligt Socialt Arbejdes decemberkonference den 5. december præsenterede børne- og socialminister Mai Mercado regeringens bud på et nyt frivilligråd. Rådet vil få tilført to ekstra medlemmer og få en bredere forankring i foreningslivet.

Hvor det nuværende frivilligråd består af ti medlemmer, som alle er udpeget af ministeren, vil det kommende frivilligråd få tilført to ekstra medlemmer. Heraf vil ministeren udpege formanden samt endnu et medlem. Yderligere to medlemmer vil blive udpeget af hhv. Kommunernes Landsforening og FriSe, den landsdækkende organisation for 82 frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer, mens de resterende otte medlemmer vil blive fundet ved valg blandt frivillige, sociale foreninger og organisationer.

”Jeg har et ønske om, at de frivillige, sociale foreninger får en klar og stærk stemme i debatten om fremtidens velfærdssamfund. Og det kræver, at det er de frivillige foreninger, der er repræsenteret i rådet,” siger Mai Mercado til Altinget.

En stærkere repræsentation blandt de frivillige foreninger vil være med til at give rådet en bredere forankring i foreningsdanmark, argumenterer hun. Socialministeren lægger derfor op til, at det nye frivilligråd i højere grad end det nuværende skal være foreningernes eget råd, og mener, at den bredere forankring vil skabe større ejerskab blandt foreningerne.

”Det er afgørende at være i sync med hele frivilligområdet. Jeg ser gerne, at den frivillige sektor spiller en aktiv rolle og går ind i diskussioner om alt fra fremtidens velfærd og frivilliges rolle i den sammenhæng - til hvordan vi understøtter den lokale frivillighed,” siger Mai Mercado til Altinget.

Pladserne i rådet skal som udgangspunkt fordeles ligeligt mellem store og små foreninger, men de nærmere detaljer ligger ikke klar endnu. Det er endnu ikke afgjort hvem der skal afløse Frivilligrådets nuværende formand, Vibe Klarup.

Læs mere