Vifo Artikel 11.02.2016

Statens Kunstfond vil samle amatørmusikken

Amatørmusikken skal samles i en ny institution, som kan skabe en bredere fordeling af støtte til både klassiske og rytmiske udøvere, foreslår Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. En af årsagerne er en kritisk evaluering af Dansk Amatørmusik, DAM.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Foreningsliv Kultur

Det skal ikke være musikgenren, der afgør amatørmusikeres muligheder for at søge støtte og rådgivning, mener Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

I øjeblikket har klassiske og rytmiske amatørmusikere ikke de samme muligheder for støtte i praksis. Orkestre, kor og ensembler, altså primært det klassiske område, kan søge tilskud og rådgivning hos den selvejende institution Dansk Amatørmusik (DAM), som i år får 4,4 mio. kr. af Statens Kunstfond til formålet.

Statens Kunstfond uddeler også støtte via Amatørmusikpuljen, i år 2.440.000 kr. Heraf får ORA, Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere, 1.125.000 kr. Rytmiske amatørmusikere kan altså søge støtte disse to steder.

”Nogle genrer har vi ikke kontakt til, f.eks. folkemusik, viser og den nye elektroniske musik. Musikken udvikler sig, og det nye skal også nurses,” siger Bente Dahl, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, og tilføjer, at det er historisk betinget, at DAM især støtter den klassiske musik.

Derfor foreslår Projektstøtteudvalget nu, at amatørmusikken samles i en ny, mere bredt favnende organisation, der skal fremme alle musikgenrer. Det sker i forbindelse med, at rammeaftalerne for 2017-2020 med de organisationer, der modtager tilskud, alligevel skal genforhandles.

Kritisk evaluering af DAM

Projektstøtteudvalget har det seneste år gennemført evalueringer af en række modtagerorganisationer, bl.a. DAM. Og sidstnævnte evaluering er på flere punkter kritisk.

Udvalget finder det ”meget kritisabelt, at DAM driver et kontingentlignende system, der giver en afgrænset gruppe af amatørmusikorganisationer nogle særlige goder og en særlig tilknytning til DAM”, som der står i evalueringen.

”DAM’s opgave er at fremme det samlede amatørmusikområde inden for kor-, orkester- og ensembleområdet, uafhængigt af organisationernes interesser,” fastslår udvalget videre.

Projektstøtteudvalget peger desuden på at selv om antallet af tilskudsansøgninger til DAM er steget fra 49 til 78 fra 2011 til 2014, er det samlede beløb, som DAM har givet væk i tilskud, faldet med 10 pct. fra 610.000 kr til 547.900 kr. i perioden. Antallet af kursusdeltagere er faldet med 90 pct., og kursusudgifterne er faldet med 40 pct. Egenkapitalen på knap 700.000 kr. er også ”væsentligt over et rimeligt niveau”, mener udvalget.

I DAM mener formand Ulrik Hedegaard, at kritikken på en række punkter bygger på misforståelser. Nedgangen i antallet af kursusdeltagere skyldes f.eks., at tiltaget ’Korstemmens Dag’ ikke længere varetages af DAM, efter at Projektstøtteudvalget havde præciseret, at det ikke var DAM’s opgave. DAM skal nu mødes med udvalget om evalueringen.

Han bekræfter, at institutionen primært støtter klassisk musik, for dét er, hvad orkester-, ensemble- og kor-området primært udfører. Men DAM støtter f.eks. også harmoniorkestre og brassbands, som har et bredere repertoire, samt rytmiske kor og vokalensembler.

Bente Dahl fra Projektstøtteudvalget medgiver, at DAM ikke har gjort noget forkert i forhold til deres nuværende rammeaftale. De støtter amatørorkestre, -ensembler og kor, som det står beskrevet.

Lægger op til paraplyorganisation for amatørmusikken

Projektstøtteudvalget vil nu indbyde en række amatørmusikorganisationer til at komme med ideer til en nye, samlende institution for amatørmusikken i Danmark.

”Institutionen skal fra 2017 fremme amatørmusikken bredt og have et blik for tværgående musikalske kompetencer, metoder og værktøjer til glæde for musiklivet. En stærk amatørmusik giver også et stærkt musikliv,” siger Bente Dahl.

Hun fremhæver, at DAM inden for sit arbejde med amatørkor, -orkestre og -ensembler har opnået mange gode resultater, og det er udvalgets håb, at DAM sammen med de landsdækkende aktører inden for amatørmusikområdet kan indgå i en konstruktiv proces, som fører til skabelsen af den nye amatørmusikinstitution.

”Jeg kan godt se for mig, at DAM fortsætter som organisation, men får andre opgaver inden for nogle nye aftaler,” siger hun.

DAM-formand Ulrik Hedegaard vil ikke kommentere planerne, før han kender mere til dem.

7. marts 2016 holder Projektstøtteudvalget en høring for alle interesserede organisationer. I løbet af foråret regner udvalget med at kunne præsentere et udspil til, hvordan den nye institution kan skrues sammen. Herefter træder de nye aftaler i kraft til januar 2017.