Vifo Artikel 12.04.2016

Statens Kunstfond vil støtte amatørmusik fra én fælles pulje

Statens Kunstfond samler nu tilskudsordningerne til amatørmusik i én fælles pulje for at skabe større gennemskuelighed og en bredere kontaktflade. Men samtidig gennemføres en besparelse på 11 pct., og Dansk Amatørmusik (DAM) mister muligheden for at uddele midler fra Statens Kunstfond.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Økonomi Kultur

Fra januar 2017 kan amatørmusik-projekter søge tilskud direkte hos Statens Kunstfond, uanset om de hører til i den klassiske eller den mere rytmiske del af musikverdenen.

Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Musik samler sine tilskudsordninger til amatørmusik i én pulje, og udvalget beslutter dermed selv, hvilke projekter der skal støttes, og hvilke der ikke skal. Den nye struktur blev besluttet i udvalget torsdag 7. april 2016.

Omlægningen har været på vej i over et år og har bl.a. sin baggrund i en ret kritisk evaluering af DAM, den selvejende institution Dansk Amatørmusik. DAM modtager i år 4,4 mio. kr. af Statens Kunstfonds i alt 6,8 mio. kr. til amatørmusik, og institutionen rammes af den nye tilskudsstruktur.

DAM støtter orkestre, kor og ensembler, altså fortrinsvis den klassiske musik, og har hidtil uddelt ca. 600.000 kr. årligt til primært enkeltstående ensembler. Denne pulje stoppes nu. Fremover vil DAM kunne søge tilskud fra Kunstfonden på lige fod med andre landsdækkende organisationer og foreninger.

Også ORA, Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere, der i år modtager 1.125.000 kr. fra Statens Kunstfond, vil fremover kunne søge tilskud på lige fod med andre ansøgere.

Tilskudsmulighederne samles fremover i Amatørmusikpuljen, Statens Kunstfonds egen pulje, som vil blive på ca. 6,2 mio. kr. I dag støtter Statens Kunstfond amatørmusikken med i alt 6,8 mio. kr., så her er altså tale om en besparelse på godt 11 pct.

For mange puljer og mellemled

”Tilskudsstrukturen har i mange år været uigennemskuelig på grund af alt for mange puljer og mellemled. Nu samler vi tilskudsordningerne, og det vil forhåbentligt gøre det nemmere for musikmiljøet at søge om økonomisk støtte,” siger Bente Dahl, der er formand for Projektstøtteudvalget for Musik.

Hun håber, at den forenklede struktur vil betyde, at pengene vil komme bredere ud til mange forskellige typer musik og projekter, også inden for nogle af de genrer, som Projektstøtteudvalget ikke har ret meget kontakt til i dag, for eksempel elektronisk musik og folkemusik.

I forbindelse med omlægningen har Projektstøtteudvalget for Musik holdt en høring for repræsentanter fra amatørmusikorganisationer og –institutioner 7. marts 2016. Her var mange forskellige bud på, hvordan Kunstfonden bedst støtter amatørmusikken fremover, og udvalget valgte på den baggrund at holde fast i sit forslag om at samle tilskudsordningerne i én.