Vifo Artikel 12.01.2016

Stor millionstøtte til projekter for unge

Nordea-fonden har fordelt i alt 78,2 millioner på 13 projekter, som skal fremme livkvaliteten blandt unge ved at styrke deres identitet, livslyst og fælleskab.

Skrevet af: Anna Rex Wittig
Nøgleord: Unge Økonomi

I foråret 2015 meldte Nordea-Fonden ud, at man ville øremærke et beløb på op mod 100 mio. kr. til projektet ’Det gode, unge liv’, der har til formål at fremme livskvaliteten blandt unge i alderen 16-24 år inden for fondens fire fokusområder: Kultur, natur, motion og sundhed.

Nu har Nordea-fonden udvalgt 13 projekter blandt i alt 440 projekter, som ifølge fonden har nytænkning, aktivitet og fællesskab som fællesnævnere og bl.a. dækker temaerne sociale fællesskaber, medborgerskab, demokratiforståelse samt naturoplevelser.

”Projekterne understøtter på hver deres måde visionen om at styrke det gode ungeliv. Nogle samler unge ’nørder’ om deres passion, mens andre handler om at styrke unges stemme i den offentlige debat. Andre igen handler om at give unge med en svær baggrund nye venskaber og interesser gennem gode natur- eller kulturoplevelser, ” siger direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann i en pressemeddelelse.

Blandt de støttede projekter er bl.a. 'Speak Out Loud', der er et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og 20 højskoler, der vil give unge bedre forudsætninger for at deltage i den offentlige debat ved at gøre dem til dygtige talere. Et andet projekt: ’Team Green’ vil skabe mere fokus blandt unge tosprogede på at bruge naturen, og projekt ’KOMsammen’ vil hjælpe flere ensomme unge ind i sociale fællesskaber.

Baggrunden for Nordea-fondens indsats er en undersøgelse fra 2014 blandt 16-24 årige unge, som viser, at mere end hver tredje altid eller ofte føler sig presset eller stresset. De unge peger på fællesskabsorienterede aktiviteter til at takle udfordringerne i hverdagen og understøtte livskvaliteten.

Nordea-Fonden vil fremadrettet evaluere de 13 projekter med henblik på at undersøge deres indflydelse på fællesskaber, livskvalitet og igangsættelse af aktiviteter blandt unge.