Vifo Artikel 05.04.2016

Vækst hos politiske ungdomsorganisationer

40 pct. flere medlemmer fik de politiske ungdomsorganisationer fra 2014 til 2015, viser en opgørelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Samlet set er DUF-organisationerne vokset med over 16.000 medlemmer, hvoraf de 11.500 stemplede ind hos Ungdomsringen.

Skrevet af: Jonna Toft

Ganske vist er det stadig kun en ganske lille del af den danske ungdom, der er medlem af en politisk ungdomsorganisation. Men organisationerne kan bryste sig af en klar vækst: Fra 4.873 medlemmer i 2014 til 6.806 medlemmer i 2015. Det er en stigning på 40 pct.

Kun Socialistisk Folkeparti Ungdom og Internationalt Forum har ikke fremgang. Alle andre ungdomspartier er vokset, de fleste med 15-20 pct. Venstres Ungdom har fået 529 nye medlemmer (20,8 pct), og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 329 nye medlemmer (15,6 pct). Højdespringeren er Liberal Alliances Ungdom med en vækst på 162 pct.: Fra 633 medlemmer til 1661.

Det viser en medlemsopgørelse, som Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har lavet på baggrund af de tal, som medlemsorganisationerne har meldt ind i forbindelse med DUF’s kontingentopkrævning i januar. Tallene viser antal medlemmer under 30 år i dec. 2014 og dec. 2015.

Blandt årsagerne til væksten hos de politiske ungdomsorganisationer kan Skolevalget i januar 2015 og Folketingsvalget i juni være gode bud – i hvert fald var 2015 et år med megen politisk aktivitet og debat. DUF-formand Kasper Sand Kjær siger på DUF’s hjemmeside:

”Jeg vil passe på med at sætte lighedstegn mellem skolevalget og den medlemsvækst i de politiske ungdomsorganisationer, vi har set sidste år. Men det, at unge oplever andre unge debattere politik, er med til at afmystificere det. Det får helt sikkert flere til at tage det forholdsvis store spring, det er at melde sig under en bestemt politisk fane.”

Kraftig vækst hos Ungdomsringen

Samlet set er væksten i DUF-organisationerne på 6 pct. svarende til 16.236 medlemmer. Men heraf ligger størstedelen af væksten hos én organisation, Ungdomsringen, en forening af fritids- og ungdomsklubber. Den har fået 11.485 flere medlemmer fra 2014-til 2015, en stigning på 12,8 pct.

Fremgangen på de 6 pct. dækker over forskellige udviklinger blandt de enkelte organisationer. Der er dog nogle klare tendenser: Ud over at de politiske ungdomsorganisationer går frem, er der også vækst hos stort set alle spejder- og udvekslingsorganisationer, ligesom en række kulturelle organisationer og natur- og miljøorganisationer oplever øget efterspørgsel.

De seks spejderorganisationer samt FDF har oplevet en generelt vækst på 6 pct. fra 63.912 medlemmer i 2014 til 67.514 medlemmer i 2015. Her har især KFUM-Spejderne i Danmark fået flere medlemmer.

Se også 30 pct. flere spejdere i hovedstaden over seks år

Bundplaceringen indtager Ungdommens Røde Kors, der har mistet 2.670 medlemmer, et fald på 21,4 pct.