Vifo Artikel 18.12.2017

Valg af medlemmer til nyt frivilligråd skydes i gang

I starten af december lancerede socialminister Mai Mercado strukturen for et nyt Frivilligråd og en ny formand for rådet er blevet udpeget. Nu skydes valget til de øvrige pladser i rådet i gang.

Nøgleord: Frivillighed

På Center for Frivilligt Socialt Arbejdes konference i starten af december præsenterede børne- og socialminister Mai Mercado strukturen for det nye Frivilligråd, som vil vokse fra 10 til 12 medlemmer og få en bredere forankring i foreningslivet.

Ministeren har udpeget Mads Roke Clausen, direktør for Mødrehjælpen, som ny formand for Frivilligrådet og skal derudover udpege endnu et medlem. Derudover skal Kommunernes Landsforening og Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark hver udpege et medlem til rådet.

De resterende otte medlemmer skal findes ved valg, som netop er blevet skudt i gang. 110 foreninger og civilsamfundsorganisationer kan nu være med til at stemme om medlemmerne til det nye Frivilligråd, som vil mødes første gang den 1. februar 2018. Det skriver Børne- og Socialministeriet i en pressemeddelelse.

Valg til Frivilligrådet

De stemmeberettigede til valget er foreninger og organisationer, der i 2015, 2016 og 2017 har modtaget midler fra puljen LOTFRI, som er en del af udlodningsmidlerne, der hvert år uddeles til de landsdækkende frivillige sociale foreninger og organisationer, skriver Børne- og Socialministeriet.

Derudover kan 10 foreninger og paraplyorganisationer, som repræsenterer andre vigtige dele af det danske civilsamfund uden for det sociale område, deltage i valget.

For at sikre en lige repræsentation af store og små foreninger og organisationer i rådet inddeles de i alt 110 foreninger og organisationer i to grupper:

De 30 foreninger og organisationer, der modtog det største støttebeløb fra LOTFRI-puljen i 2017 samt de 10 supplerende foreninger og paraplyorganisationer udgør den ene valggruppe – de store foreninger og organisationer. Den anden valggruppe – de små foreninger og organisationer – udgøres af de resterende 70 foreninger og organisationer.

Frem til den 4. januar 2018 kan alle de stemmeberettigede foreninger og organisationer stille én kandidat (ansat eller frivillig). De får samtidig hver to stemmer og kan stemme på én kandidat fra hver valggruppe.

Mandag den 8. januar vil Børne- og Socialministeriet udsende en stemmeseddel, og foreningerne kan stemme frem til den 12. januar. Herefter vil ministeriet præsentere den endelige sammensætning af rådet, som træder i kraft den 1. februar 2018.

Læs mere