Vifo Artikel 16.01.2018

Valget til Frivilligrådet er afgjort

Socialministeriet har offentliggjort Frivillighedsrådets 12 nye medlemmer, hvoraf otte for første gang er valgt direkte blandt 110 organisationer på området.

Nøgleord: Frivillighed

Frem mod den 12. januar var en stor del af det danske civilsamfund inviteret til at stemme på kandidaterne til det nye Frivilligråd, og resultatet ligger nu klar. Blandt de valgte er både repræsentanter fra store foreninger som Red Barnet og KFUM’s Sociale Arbejde og små foreninger som Fit for Kids og Indvandrer Kvindecentret.

I alt er otte nye medlemmer valgt ind af de danske frivillige foreninger, mens KL og FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) hver har indstillet én kandidat, og ét medlem samt formanden er udpeget af ministeren.

 Medlemmerne af det nye Frivilligråd er:

 • Mads Roke Clausen, formand (Direktør, Mødrehjælpen) Ministerudpeget
 • Sara Krüger Falk (Seniorchefkonsulent, DI) Ministerudpeget
 • Anna Bjerre Thorsteinsson (Direktør, GirlTalk.dk) Valgt
 • Mirka Mozer (Direktør, Indvandrer Kvindecentret) Valgt
 • Pelle Plesner (Leder, Fit for Kids) Valgt
 • Ebbe Wendt Lorenzen (Generalsekretær, LIVSVÆRK) Valgt
 • Jens Maibom Pedersen (Formand, KFUM´s Sociale Arbejde) Valgt
 • Knud Aarup (Præsidiemedlem, BEDRE PSYKIATRI) Valgt
 • Jonas Keiding Lindholm (Generalsekretær, Red Barnet) Valgt
 • Thit Aaris-Høeg (Adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar) Valgt
 • Arne Eggert (Udviklingsdirektør, KL) Indstillet af KL
 • John Hebo Nielsen (Formand, Frivilligcenter Gentofte og FriSe) Indstillet af FriSe

Blandt de opstillede var også kandidater fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danmarks Idrætsforbund og GAME.

Professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet mener, at det nye Frivilligråd har en langt stærkere demokratisk legitimitet, nu de fleste medlemmer er valgt af de frivillige foreninger selv. Dog minder han om, at medlemmerne af rådet ikke kommer til at være hele civilsamfundets talerør, men primært repræsenterer det frivillige, sociale arbejde. Det skriver Altinget.

”Valget har været en stor fornøjelse at følge. Det har været en rigtig valgkamp med programerklæringer fra kandidaterne. Jeg tror, at det har været med til at styrke den frivillige sektors bevidsthed om dens egen rolle i samfundet,” siger socialminister Mai Mercado i en pressemeddelelse.

Det nye Frivilligråd tiltræder den 1. februar.

Læs mere