Vifo Artikel 30.03.2016

Velkommen til Perspektivforum

Videncenter for Folkeoplysning og Idrættens Analyseinstitut afholder Perspektivforum i Vejen Idrætscenter den 23. maj.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Vifo

Videncenter for Folkeoplysning og Idrættens Analyseinstituts interessenter inviteres den 23. maj til et uformelt Perspektivforum med mulighed for at kommentere på og stille forslag til institutionernes udvikling.

Perspektivforum finder sted mandag den 23. maj kl. 19.30 i Vejen Idrætscenter i forbindelse med dobbeltkonferencen ’Folkeoplysning i forandring II/Idrættens største udfordringer V’. Der er gratis adgang til selve Perspektivforum (tilmelding er unødvendig), mens den øvrige del af konferencen kræver forhåndstilmelding.

Perspektivforum vil bestå af en fælles del, hvor Idan/Vifo redegør for organisationernes aktuelle tilstand og overordnede strategiske prioriteringer for de kommende år. Derefter deles mødet i en del for henholdsvis interessenter i Vifo og interessenter i Idan. Her bliver der mulighed for at kommentere på institutionernes arbejde og komme med forslag til fremtidige analyser og indsatser.

Idan/Vifo vil være repræsenteret ved:

  • Chefanalytiker Henriette Bjerrum, Vifo
  • Direktør Henrik H. Brandt, Idan/Vifo
  • Redaktør Søren Bang, Idan/Vifo
  • Analyse- og forskningsleder Rasmus K. Storm, Idan
  • Analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard, Idan/Vifo

Efter mødet er Idan/Vifo vært for natmad i Vejen Idrætscenter. Der vil være shuttlebusser til konferencehotellerne i Vejen for deltagere i konferencen.