Vifo Artikel 25.02.2014

Velkommen til Vifo.dk

Velkommen til Videncenter for Folkeoplysnings nye hjemmeside, der vil give aktører på folkeoplysningsområdet nem adgang til ny viden og debat gennem nyheder, artikler, kommentarer, nyhedsbreve og vidensbankens mange rapporter.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Vifo

Den nye hjemmeside vifo.dk er i luften med viden og debat om folkeoplysning. En hel central opgave for vifo.dk bliver at formidle videncentrets egne og andre aktørers undersøgelser og aktiviteter. Men ambitionen er samtidig, at vifo.dk bliver platform for en bred debat om folkeoplysningsområdet.

I de kommende måneder bringer vifo.dk kommentarer fra en række hovedaktører inden for de mange grene af folkeoplysningen, der bidrager med forskellige holdninger til folkeoplysningens rolle i samfundet, udfordringer og styrker.

Den første kommentar er skrevet af kulturminister Marianne Jelved. Læs hendes kommentar om folkeoplysningens betydning for samfundet, og hvad hun mener, Videncenter for Folkeoplysning kan bidrage med.

Nyhedsbrev

Allerede nu er det muligt at tilmelde sig Vifos nyhedsbrev, der med jævne mellemrum vil formidle baggrundsartikler, kommentarer og nyheder om, hvad der rører sig inden for folkeoplysningen. Nyhedsbrevene bliver en blanding af korte nyhedsbaserede udsendelser og mere dybdeborende udgivelser, der publicerer artikler, der går mere i dybden med ét eller flere områder af folkeoplysningen

Vidensbank

Sidst, men ikke mindst samler videncentrets hjemmeside en lang række forskningsrapporter i Vifos nye vidensbank.

Her finder man nyere og elektronisk tilgængelige rapporter, analyser og undersøgelser inden for det brede folkeoplysningsområde. Målet er at skabe bedre overblik over og adgang til tilgængelig viden for alle med interesse for folkeoplysningsområdet – det være sig politiske aktører, beslutningstagere, ansatte i kommunale forvaltninger, undervisere, forskere eller andre i berøring med området.

Ved åbningen af vifo.dk tæller vidensbanken over 60 rapporter udgivet af en lang række forskellige aktører og organisationer. Vifo sætter stor pris på eksterne bidrag til vidensbanken, og forslag til andre rapporter eller udgivelser, der kunne være relevante at føje til vidensbanken, er meget velkomne.

Med tiden vil Vifos egne undersøgelser og rapporter også være at finde i vidensbanken. På siden Vifo Undersøger kan du læse mere om videncentrets igangværende undersøgelser.

Vifo.dk indeholder derudover korte introduktioner til folkeoplysningsbegrebet og dets historiske rødder, folkeoplysningsloven og nærmere information omkring de seks hovedområder inden for folkeoplysningen, som Vifo hovedsageligt beskæftiger sig med. Det kan du læse mere om på siden Om Folkeoplysning.

Har du en kommentar til indholdet på siden eller ideer til nyheder, artikler eller undersøgelser, der ville være relevante for Vifo, er du altid meget velkommen til at kontakte os.