Vifo Artikel 26.11.2015

Viden om sociale virksomheder risikerer at gå tabt

”Vi mister momentum og risikerer, at en stor faglig viden går tabt,” lyder det fra Daghøjskoleforeningen, efter at regeringen har meldt ud, at både Vækstcentret og Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder lukkes.

Skrevet af: Jonna Toft

Venstre-regeringen stopper den tidligere regerings indsats for at få flere sociale virksomheder, når den til nytår lukker Vækstcenteret for Socialøkonomiske Virksomheder og det uafhængige Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder. I stedet håber erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) at præsentere en ny indsats på området i begyndelsen af 2016.

Lukningen sker altså inden, en ny indsats er på plads, og det harmer Daghøjskoleforeningens sekretariatsleder Randi Jensen. Flere daghøjskoler driver socialøkonomiske virksomheder, og andre på folkeoplysningsområdet er i starthullerne. En socialøkonomisk virksomhed kan f.eks. være en café eller et værksted, hvor sårbare mennesker varetager en række opgaver og der igennem opnår en praktisk læring.

”Det er en meget god ide, at man har flyttet indsatsen fra Socialstyrelsen til Erhvervs- og Vækstministeriet og vil udvikle den i det regi, men regeringen kunne i det mindste vente med at lukke de eksisterende tiltag, til en ny struktur er på plads. Al den specialviden og de kompetencer, der nu er opsamlet gennem et år, risikerer at gå tabt, fordi medarbejderne søger andre steder hen. Det tager lang tid at bygge det op igen,” siger hun og tilføjer:

”Somme tider er nye koste i vejen for fornuftig rengøring.”

Hvad den nye indsats indebærer, har ministeriet ikke offentliggjort endnu. Ministeren påpeger i et brev til Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder, at ’arbejdet med de socialøkonomiske virksomheder vil indgå i den fremtidige erhvervs- og vækstpolitik.’

Det samme gælder i øvrigt arbejdet med samfundsansvar. Rådet for Samfundsansvar, som beskæftiger sig med virksomheders CSR, nedlægges også ved årsskiftet.

Svært at starte en social virksomhed

Opsamling af viden og specialiserede kompetencer er vigtig, fordi det ifølge Randi Jensen er svært at starte en socialøkonomisk virksomhed. Der er strukturelle forhindringer, som kan være vanskelige at overvinde. Af samme grund har Daghøjskoleforeningen taget initiativ til ’SØLV-netværket’, et netværk for socialøkonomiske læringsvirksomheder.

”Kommunerne er meget interesserede i tanken om sociale virksomheder, men kun et mindretal af deres erhvervskontorer har den fornødne indsigt til at kunne rådgive på området,” mener Randi Jensen.

En af udfordringerne er, at når medarbejdere i en socialøkonomisk virksomhed er blevet gode til at løse deres opgaver, så er det bedste for dem måske ikke at blive i virksomheden og gøre gavn for dens bundlinje. De skal måske hellere hjælpes videre hen mod ordinær uddannelse eller job.

”De særlige forhold i denne type virksomheder kræver forskning og et vedholdende fokus i erhvervspolitikken,” siger Randi Jensen. Hun undrer sig over, at Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder nedlægges, da det har stor repræsentation fra erhvervslivet og dermed netop løfter regeringens dagsorden om en nær forbindelse til erhvervslivet.

”Socialøkonomi er meget højt prioriteret i EU, og Danmark er bagud på området. Det er måske en del af forklaringen på, at en ret stor andel af befolkningen i Danmark står uden for arbejdsmarkedet,” siger hun.

Ud af arbejdsløshed

De socialøkonomiske virksomheder kan nemlig løfte sårbare mennesker fra arbejdsløshed til uddannelse og job, viser erfaringerne ifølge daghøjskolerne selv.

På Kaffé Fair i Aalborg har Daghøjskolen Fokus omkring 40 unge, sårbare kontanthjælpsmodtagere i oplæring i typisk 6 måneder. Ca. 35 pct. af dem går videre til ordinær uddannelse eller job bagefter.

Bjørn Salling, der leder daghøjskolen, er ærgerlig over det signal, som nedlæggelsen af Vækstcenteret giver. Han holdt i sin tid åbningstalen.

”Socialøkonomisk virksomhed er efter min opfattelse fremtidens svar på den beskæftigelsesudfordring, der handler om at få alle med,” siger han.

I Erhvervs- og Vækstministeriet begrunder man lukningen af Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder med, at deres bevilling udløber 1. januar. Rådet lukkes ned et år før tid, fordi Vækstcentret lukker, så der er ikke længere penge til indsatsen.

Ministeriet har ikke kunnet komme med et svar på, hvorfor man ikke har gjort en ny indsats klar, inden man lukker den eksisterende. Men erfaringerne indgår i arbejdet med at lave den nye indsats.