Vifo Artikel 09.06.2021

Vifo er klar med programmet for årets konference om folkeoplysning

Ny viden og debat om fællesskabernes rammer og praksis i folkeoplysningen er på programmet, når Videncenter for Folkeoplysning indbyder til konferencen ’Folkeoplysning i fællesskab’ 29. og 30. september 2021. Se programmet og tilmeld dig allerede nu.

Coronakrisen har skærpet opmærksomheden på betydningen af fællesskaber og de praktiske rammer for folkeoplysningsaktiviteter i Danmark. Netop coronahåndtering i folkeoplysning bliver et af de centrale temaer på konferencen ’Folkeoplysning i fællesskab’, der også byder på ny viden om folkeoplysningens rammer produceret af analytikere fra Videncenter for Folkeoplysning (Vifo).

”Med tre sessioner om coronahåndtering i folkeoplysningen vil vi gerne se nærmere på, hvad krisen har lært os om interessevaretagelse, demokratiets rolle og de lokale samarbejders styrker og potentialer,” fortæller centerleder Henriette Bjerrum.

Der bliver også sat tid af til at se på potentialerne i den pludselige digitalisering af folkeoplysningen, der skete under coronanedlukningen, og diskutere, hvordan det kan bruges i fremtiden.

Coronahåndteringen er et nyt tema på konferencen, der oprindelig var planlagt til november 2020, men blev aflyst netop på grund af corona. Andre temaer på programmet er fællesskaber for unge og de fysiske, økonomiske og juridiske rammer for folkeoplysning i kommunerne.

Mange sessioner er baseret på nye analyseresultater

Flere af sessionerne vil tage udgangspunkt i ny viden fra Vifo. På konferencen vil Vifo blandt andet præsentere resultater fra den store undersøgelse af folkeoplysning i kommunerne, hvor videncentret for anden gang giver et dybdegående indblik i aktiviteterne, økonomien og procedurerne på folkeoplysningsområdet i landets kommuner.

”Kommunerne er helt centrale i at sætte rammer for de lokale fællesskaber inden for folkeoplysning, og med denne undersøgelse får de viden om, hvordan andre kommuner administrerer området, og kan få inspiration til at reflektere over egen praksis,” siger Henriette Bjerrum.

Vifo præsenterer også resultaterne af undersøgelser af foreningslivet i Aarhus Kommune, to undersøgelser med fokus på de uniformerede korps og en undersøgelse af samrådenes roller og potentialer. Samtidig præsenterer Vifo resultaterne af en evaluering af den ændring i folkeoplysningsloven, der blev indført for at stoppe kommunale tilskud til antidemokratiske foreninger, og sætter lovændringen til debat.

Endelig byder programmet også på viden og perspektiver fra en lang række oplægsholdere. Blandt de allerede bekræftede talere er:

 • Hans Stavnsager, borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Leon Sebbelin, formand, Kultur-, erhverv-, og planudvalget, KL
 • John Meinert Jakobsen, direktør, AOF Danmark
 • Torben Vind Rasmussen, formand, Efterskoleforeningen
 • Flemming Poulsen, direktør, DGI Østjylland
 • My Garde Andreasen, ungekoordinator, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Per Paludan, formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • Chris Borup Preuss, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Stine Kirk Jensen, formand, KFUM-Spejderne
 • Peter Bendix, formand, Danmarks Friskoleforening 
 • Annette Thuesen, lektor, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU
 • Carolina Magdalene Meier, generalsekretær, DFS 
 • Helle Hygum Espersen, chefanalytiker, VIVE
 • Ane Grub, postdoc, ph.d., Aalborg Universitet

Konferencen finder på Hotel Faaborg Fjord 29. og 30. september 2021. Ved tilmelding senest  15. august er prisen 2.700 kr. 

Læs mere om konferencen