Vifo Artikel 12.05.2014

Vifo forsætter på en permanent bevilling

I forbindelse med Kulturministeriets udredning af idrætten er Videncenter for Folkeoplysning blevet en permanent del af Idrættens Analyseinstitut.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Vifo Økonomi

Videncenter for Folkeoplysning blev oprettet af Kulturministeriet på en treårig bevilling fra 2013, men vil som en del af den nye idrætspolitiske aftale mellem regeringen og de øvrige folketingspartier blive en permanent afdeling i regi af Idrættens Analyseinstitut med en fast bevilling på 2 mio. kr. årligt.

Idrættens Analyseinstitut kan desuden se frem til en øget bevilling i de kommende år, ligesom instituttet kommer på fordelingsnøglen i udlodningsloven.

Johs. Poulsen, der er bestyrelsesformand i Idrættens Analyseinstitut og dermed også for Vifo, hilser på den baggrund aftalen om Idans fremtidige finansiering velkommen:

”Det er efter min opfattelse en vigtig og god aftale for Idrættens Analyseinstitut, fordi den giver instituttet mere luft i økonomien og dermed mulighed for i højere grad at sætte dagsordenen,” siger Johs. Poulsen.

I kroner og øre indebærer aftalen, at Idans bevilling øges med 2 mio. kr. i 2015, 3 mio. kr. i 2016 samt 4 mio. kr. i 2017 og 2018. Ud af den øgede bevilling ”indgår fra 2016 en permanentgørelse af indsatsen på folkeoplysningsområdet med 2 mio. kr. årligt til dette formål”, som det hedder det i den politiske aftaletekst.

Fra og med 2016 skal Idan derfor selv udrede udgifterne til Videncenter for Folkeoplysning, og den nuværende midlertidige bevilling på 2 mio. kr. til Vifo bortfalder derfor. Det vil sige, at den faste bevilling på 2 mio. kr. årligt til videncentret fra 2016 skal tages fra Idans samlede bevilling.

Netto vil Idan (inklusive Play the Game og Vifo) dermed have en samlet offentlig bevilling på cirka 10 mio. kr. i 2015, 9 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018. En stigning på 1-2 mio. kr. årligt i forhold til den nuværende samlede bevilling på 8 mio. kr. Se også tabellen:Udviklingen i den samlede bevilling til Idan/Play the Game og Vifo (mio.kr)

  2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
Idan/Play the Game (fælles bevilling)  5,5 5,5 8,0 0,0 0,0 0,0
DGI-tilskud til Play the Game (efter årlig ansøgning)  0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) (tre-årig bevilling)  2,0 2,0 2,0 0,0  0,0  0,0
Samlet forventet bevilling til Idan/Play the Game/Vifo i forliget (via udlodningsnøglen)  0,0 0,0 0,0 9,0 10,0  10,0
Total  8,0 8,0 10,0 9,0 10,0 10,0

*Forventet”Vi fik ikke helt så meget, som vi havde håbet på, men aftalen er et klart fremskridt og vigtig, fordi den giver Idan større frihed til at markere synspunkter uafhængigt af, hvad andre måtte mene. Jeg må også konstatere, at vi er i en situation, hvor mange statslige budgetter beskæres i disse år. I lyset af det synes jeg, at det er meget tilfredsstillende med en stigning,” siger Johs. Poulsen.

Han hæfter sig desuden ved, at Vifo nu får arbejdsro, og at aftalen er politisk bredt funderet, hvilket skaber større sikkerhed om instituttets fremtid, ligesom han læser aftalen som et tegn på, at der er bred opbakning i Folketinget til Idans arbejde.