Vifo Artikel 29.01.2019

Vifo Forum gik i luften med mænd på menuen

Mænd i folkeoplysningen var temaet på det første møde i Videncenter for Folkeoplysnings nye netværksforum, Vifo Forum.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Debat Folkeoplysning

Den 24. januar afholdt Videncenter for Folkeoplysning det første møde i Vifo Forum, som vil samle en bred vifte aktører inden for folkeoplysningen.  

”Vi håber på at skabe et forum med alle i spil, hvor vi sammen kan debattere emner på tværs af folkeoplysningen og dermed blive bedre rustet til at udvikle egne produkter og folkeoplysningen i sin helhed,” som Henriette Bjerrum, chefanalytiker i Videncenter for Folkeoplysning, sagde i sin velkomst.

På det første møde var særligt mændene i fokus. Mænd er i undertal inden for store dele af den folkeoplysende voksenundervisning. F.eks. udgør de blot omkring en fjerdedel af deltagerne i aftenskolerne.

Men hvad laver de så? Og hvordan når folkeoplysningen ud til denne målgruppe? Det var nogle af de spørgsmål, dagens oplægsholdere var med til at kaste lys på.

Med sin forskningsmæssige baggrund diskuterede Steen Baagøe Nielsen fra RUC forskelle på mænd og kvinder, som ikke kun har udspring i biologien, men i høj grad også er knyttet til komplekse sociale og kulturelle rammer, hvor der i øvrigt ofte vil være et overlap mellem de to køn.

Gennem sin forskning i mænds inklusion på uddannelser, der traditionelt er målrettet ’kvindefag’, er han dog ikke stødt på nogle simple kneb, der får mændene til at vælte ind. I stedet argumenterede han for et mere langsigtet fokus på, hvem man ønsker at rekruttere, og hvad de kommer med af generelle forudsætninger, interesser og erfaringer. (Download oplæg)

Dagens øvrige oplægsholdere delte deres egne, mere praktiske erfaringer med målgruppen:

  • Mikkel H. Nielsen fra Timm Vladimirs Køkken, hvis madkurser har godt fat i mændene, betonede bl.a. betydningen af at kunne tilbyde moderne og tiltrækkende faciliteter, hvilket omvendt, argumenterede han, kan være en mangel hos aftenskoler, der ofte må benytte sig af mindre attraktive skolekøkkener.  
  • Hos Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning vil man gerne have flere mænd i rækkerne, og mændene har derfor været en særlig prioriteret målgruppe i forbindelse med deres Hearts & Minds-festival. Ifølge Hanne Lundgreen Nielsen og Johanne Greibe Andersen fra Folkeuniversitetet har netop gastronomi været et af de områder, der trækker mange mænd til. Men også undervisningsrammerne og kommunikationsformen har vist sig at være vigtig.Download oplæg
  • Endelig kunne Niels Søndergaard fra Danmarks Jægerforbund bekræfte, at jagt i høj grad er en mandsdomineret aktivitet. Blandt jægere er naturoplevelsen den største motivationsfaktor, men også det sociale fællesskab samt oplevelsen af at komme tilbage til noget oprindeligt ’mandligt’: Det at sørge for familiens overlevelse ved at bringe et bytte hjem. Download oplæg

Se stemningsvideo fra dagen

Læs mere

 
 

Læs mere om Vifo Forum, kommende arrangementer og tilmelding på Vifo Forums hjemmeside