Vifo Artikel 29.10.2019

Vifo Forum sætter bibliotekernes folkeoplysende rolle til debat

På årets sidste netværksmøde inviterer Vifo Forum og Solrød Kommune indenfor på Solrød bibliotek, hvor bibliotekernes fremtidige rolle og samarbejde med andre folkeoplysende aktører bliver sat til debat.

Skrevet af: Redaktionen

Hvad er visionerne for fremtidens biblioteker, hvordan ser bibliotekerne sig selv i det folkeoplysende landskab, og hvordan spiller de sammen med de øvrige aktører på området? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver sat til debat på Vifo Forums netværksmøde torsdag den 14. november i Solrød.

På dagen vil repræsentanter fra både kommuner, biblioteker og aftenskoler være med til at belyse spørgsmålene om bibliotekernes rolle og samarbejde fra forskellige vinkler inden den afsluttende debat om forholdet mellem biblioteker og folkeoplysningen.

Som baggrund for dagens debatter vil Nan Dahlkilde, lektor på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet, give et historisk indblik i bibliotekernes udviklingshistorie, rolle og betydning i Danmark, hvorefter Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening, vil fortælle mere om bibliotekernes store transformationsproces og deres nuværende udfordringer og potentialer.

Efter frokost vil deltagerne få indblik i et konkret eksempel på, hvordan fremtidens biblioteker skabes, når Tanja Rangstrup-Christensen, børnebibliotekar på Solrød Bibliotek, fortæller om bibliotekets omlægning til kulturhus, hvilke visioner de har for huset og om deres udfordringer og succeser, efterfulgt af en rundvisning på biblioteket.

I forbindelse med transitionen fra bibliotek til kulturhus arbejder Solrød Kommune på at skabe et bredt folkeoplysende samarbejde omkring biblioteket. Kim Heinrich Møller Andersen, fuldmægtig i kultur- og fritidssekretariatet i Solrød Kommune, vil fortælle om folkeoplysningslovens muligheder vedrørende partnerskaber.

Endelig vil Søren Peter Hansen, direktør i FOF Aarhus, indlede den afsluttende debat med at give sit perspektiv på dagens oplæg og bibliotekernes rolle, hvorefter debatten åbnes.

Temamødet arrangeres i samarbejde med Solrød Kommune og finder sted den 14. november fra kl. 9.30-16.00 på Solrød Bibliotek. Deltagelse er gratis for medlemmer af Vifo Forum, men tilmelding er påkrævet. 

Læs mere