Vifo Artikel 28.06.2019

Vifo Forum sætter fokus på det gode samspil

Der vil være fokus på samarbejde og relationer mellem kommunerne og folkeoplysningen på Vifo Forums tredje temamøde i Kolding den 12.-13. september.

Hvad er det for logikker, der mødes, når den offentlige og den frivillige sektor indgår i et samspil med hinanden? Hvilke muligheder og udfordringer kan dette samspil give? Og hvad karakteriserer et godt tværgående samarbejde? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver sat til debat på Vifo Forums tredje temamøde i Kolding.

Kolding Kommune er Vifo Forum medlem og har budt ind med gode lokationer, input og idéer. Temamødet finder sted på Kolding Kommunes Uddannelsescenter d. 12.-13. september.

Her vil forummets medlemmer, forskere og praktikere fra både folkeoplysning og kommuner bringe deres viden og erfaringer i spil, når vi over to dage ser nærmere på det gode samspil mellem kommuner og folkeoplysende organisationer.

Rammerne ridses op

Som udgangspunkt for debatten byder temamødet på oplæg, som introducerer til rammerne for samspillet og forskningen på området.

På temamødets første dag vil Malene Thøgersen fra Vifo opridse de centrale karakteristika dilemmaer og potentialer ved relationen mellem offentlige og frivillige aktører på kultur- og fritidsområdet. Herefter vil Steffen Hartje fra Fritid & Samfund stille skarpt på de lovmæssige relationer i samspillet, som sættes af folkeoplysningsloven i form af rammer for brugerinddragelse, lokaler og økonomisk støtte, og lægge op til diskussion omkring, hvorvidt folkeoplysningsloven er fulgt med tiden.

På dag to vil Bjarne Ibsen fra SDU sætte tal på omfanget og karakteren af samarbejdet mellem kommuner og frivillige foreninger med udgangspunkt i resultaterne fra forskningsprojektet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’ og byde ind med sin viden om, hvad der karakteriserer de velfungerende samarbejdsprojekter.

Partnerskaber i praksis og Kolding under lup

Temamødet byder også på en lang række praktiske eksempler på partnerskaber fra både kommunernes og folkeoplysningens perspektiv.

Bl.a. vil skoleleder Gitte Overgaard fra AOF Odense fortælle om skolens konkrete erfaringer med samarbejder – bl.a. med kommunen omkring ’aftenskole på recept’ – mens leder af folkeoplysningen i AOF Center Syd, Brian Kronborg, vil give sit bud på, hvordan man kan fremme aftenskolernes synlighed over for kommunerne.

To lokale cases vil desuden se nærmer på faciliteternes betydning for samarbejdet, når formand for Folkeoplysningssamrådet i Kolding Kommune, Erik Demant, fortæller om, hvad det betyder for aftenskolerne at have fælles faciliteter på Kolding Uddannelsescenter, og Henrik Lindholm, centerleder i PULZION, fortæller om deres udviklingsplan for stedet som et ’sports-kultur-forsamlings-mødested’.

På andendagen vil Lene Lebech, projektleder på Kolding Kommunes projekt 60+FRISK, fortælle om erfaringerne med at opbygge og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af kommunen og de respektive aktører, mens Kurt Hansen Smith, fritids- og idrætschef i Kolding Kommune, afslutningsvist vil fortælle om kommunens fokus på at gøre op med silo-tænkningen og i stigende grad at tænke på tværs af forvaltningerne.

I løbet af de to dage vil forummedlemmernes egne erfaringer også blive bragt i spil, da de som hjemmearbejde får til opgave at overveje og nedskrive deres bedste erfaringer med samarbejde på tværs. Hen over de to dage vil forummedlemmernes refleksioner danne baggrund for en fri diskussion af emnet.

Socialt program

Det todages program giver også mulighed for at strække benene og komme hinanden ved i andre rammer med guidet byvandring og en status på Vifo-projektet Syng, spis og snak, som bliver krydret med snacks, drikkevarer og fællessang fra højskolesangbogen.

Programmet byder også på vandre- eller løbetur for de morgenfriske medlemmer, som har overnattet i Kolding.

Nye medlemmer kan nå at komme med til halv pris

Selvom to af årets fire arrangementer i Vifo Forum er overstået, er det stadig muligt at nå at blive medlem. Nye medlemmer kan få adgang til forummet det sidste halve år til halv pris – 3.900 kr. Det giver adgang til mødet i Kolding om det gode samspil mellem kommuner og folkeoplysende organisationer samt årets sidste møde den 14. november, hvor vi sætter fokus på bibliotekernes rolle og samarbejde med folkeoplysningen.

Læs mere om tilmelding på Vifo Forums hjemmeside

Se det fulde program for temamødet i Kolding