Vifo Artikel 14.03.2019

Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer

Kun få aktiviteter i fritids- og foreningslivet bygger bro over generationerne. Vifo Forum ser nærmere på, hvad det betyder for samfundets sammenhængskraft, og hvordan folkeoplysningen kan være med til at lave aktiviteter, der samler børn og voksne. Det sker hos FOF København den 2. maj. Programmet ligger nu klar.

Skrevet af: Katja Høiriis

Lovene om tilskud til forenings- og fritidslivet er på mange måder med til at forme vores fritidsliv, hvor vi sjældent mødes i aktiviteter, der går på tværs af generationer. Vifo Forums andet temamøde den 2. maj vil diskutere, hvad det gør for samfundets sammenhængskraft, og hvordan folkeoplysningen kan blive bedre til at samle på tværs af generationer.

Programmet for temamødet ligger nu klar, og denne gang har FOF København inviteret os indenfor i deres nye domicil i Carlsberg Byen centralt i København.

Dagen byder på oplæg fra forskere og praktikere, der har arbejdet med aktiviteter, der går på tværs af aldersgrupper, og giver også et kommunalt perspektiv på udfordringen. FOF København giver en rundvisning i deres nye lokaler, ligesom der vil være masser af tid til diskussion.

På temamødet vil Malene Thøgersen, analytiker i Videncenter for Folkeoplysning, indlede med at ridse lovgivningen op og fortælle om, hvordan tilskuddene til børn og voksne er skruet sammen, og hvilke udfordringer det kan give for aktiviteter på tværs af generationer.

Derefter skal vi høre fra Anne Leonora Blaakilde fra Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet, som vil fortælle om sin forskning i det aldersopdelte samfund og se nærmere på, hvilke arenaer der henholdsvis adskiller og samler os på tværs af generationer, hvad det betyder for samfundet og den enkelte, at de gensidige berøringsflader ofte er meget begrænsede.

Efter frokost er der fokus på to aktiviteter, der går på tværs af generationer. Anders Hind fra Det Hem’lige Teater i Aalborg vil beskrive, hvordan teateret samler folk i alle aldre, mens Ditte Marie Friis fra FOF København vil fortælle om aftenskolens store afdeling med familieaktiviteter.

Derefter vil FOF København dele deres erfaringer med at undervise på tværs af generationer, og afslutningsvist vil Lene Krabbesmark fra Kultur og Fritid i Guldborgsund Kommune se på dagens tema fra et kommunalt perspektiv.

I løbet af dagen vil der desuden være tid til at bringe forummets egne erfaringer og idéer i spil.

Temamødet finder sted den 2. maj fra kl. 9.30-16.00 hos FOF København. Deltagelse er gratis for medlemmer af Vifo Forum, men tilmelding er påkrævet. 

Læs mere