Vifo Artikel 06.10.2014

Vifo holder dobbeltkonference om folkeoplysning og idræt

Videncenter for Folkeoplysning er klar med sin første konference den 24.-26. november i Vejen, hvor en række af folkeoplysningens udfordringer kommer til debat.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Vifo

Videncenter for Folkeoplysning indbyder til en omfattende åbningskonference, der skal vende en række væsentlige udfordringer i den brede folkeoplysende sektor.

Konferencen ’Folkeoplysning i forandring’ afholdes som en integreret del af Idrættens Analyseinstituts efterhånden traditionsrige konference ’Idrættens største udfordringer’, der sidste år samlede ca. 350 delegerede fra kommunale forvaltninger, idrætsorganisationer, politiske organisationer, foreninger og medier i Vejen Idrætscenter.

Dobbeltkonferencen ’Idrættens største udfordringer IV’ og ’Folkeoplysning i forandring’ i Vejen Idrætscenter den 24.-26. november vil samle over 100 paneldeltagere og oplægsholdere til tre dages intenst topmøde for forvaltninger, institutioner, aftenskoler, faciliteter, idrætsorganisationer, kommercielle aktører, foreninger, politikere, samvirker og andre aktører med idrætten og den brede folkeoplysende sektor som arbejds- og interesseområde.

Kulturminister Marianne Jelved (R) åbner konferencen den 24. november med et oplæg om den nationale vision for folkeoplysningen. 

Derefter fortsætter konferencen over tre dage i en række parallelle spor, der går i dybden med idræts- og folkeoplysningsområdets presserende udfordringer og lægger op til udveksling af ny viden, inspiration og debat. Herudover bliver der naturligvis også rig mulighed for netværksarbejde, motion og socialt samvær i Vejen Idrætscenters inspirerende og gæstfrie rammer.

Aftenskoler i centrum

En række aktuelle temaer på folkeoplysningsområdet kommer især til behandling på konferencens to første dage den 24. og 25. november.

Deltag eksempelvis i sessionen ’Tager aftenskolerne deres egen medicin’, hvor et panel bestående af forskningsleder Maja Pilgaard, Videncenter for Folkeoplysning, skoleleder Torben Dreier, FO-Aarhus, områdechef Erik Kristensen, Aalborg Kommune, og folketingsmedlem og formand for Fora, Marlene Borst Hansen (R) diskuterer, om aftenskoler som institutioner er rustede til at følge med tidens udfordringer.

Konferencen går yderligere i dybden med aftenskolernes forhold i sessioner, som blandt andet handler om folkeoplysningen og de udsatte, folkeoplysningen og de handicappede samt to sessioner, der ser på yoga som fremstormende bevægelsesform, som samtidig illustrerer den vanskelige grænsedragning mellem foreningsidræt, folkeoplysende voksenundervisning og kommerciel fitness. Om aftenskolerne er rustede til at begå sig på bevægelsesområdet vil være et hedt – og tværgående – tema på konferencen.

Også folkeoplysningsudvalg samt idrætssamvirker og andre former for lokale samvirker, kommer under kærlig behandling i en session med blandt andre sekretariatsleder Steffen Hartje fra Fritid & Samfund, ligesom det er hensigten at gå i dybden med det ofte modsætningsfyldte forhold mellem folkeoplysning og religion såvel på ungdomsområdet som på idrætsområdet.

Endelig går konferencen i dybden med folkeoplysning og events som driver for vækst og turisme. På dette spor får konferencen blandt andre besøg af kommunaldirektør Laila Kildesgaard fra Bornholms Regionskommune, der afholder det yderst succesfulde Folkemøde hvert år i juni.

Ny dimension

”Vi glæder os til at få en ekstra dimension på vores årlige konference med det brede folkeoplysende område,” siger Henrik H. Brandt, der er direktør for Videncenter for Folkeoplysning og overordnet ansvarlig for det omfattende konferenceprogram.

”På idrætssiden har vi i de senere år formået at blive en slags neutral aktør, der samler hele sektoren til udveksling af viden, debat og etablering af nye netværk og personlige kontakter mellem organisationsfolk, kommunale forvaltninger og politikere. Ambitionen med ’Folkeoplysning i forandring’ er at gøre noget af det samme inden for den brede folkeoplysende sektor – og naturligvis også på tværs af idrætten og det brede folkeoplysende område,” siger han.

Deltagerne kan frit cirkulere mellem konferencens sideløbende spor, ligesom man kan tilmelde sig alle tre intense konferencedage eller vælge enkelte dage ud. Det komplette program for konferencen ventes offentliggjort ca. 10. oktober.

Der vil være masser af shuttlebusser til omegnens overnatningsmuligheder, festmiddag, god forplejning alle dage, supplerende konferencemateriale og rig mulighed for motion og socialt samvær mellem sessionerne på alle tre konferencedage.

På konferencens ’Åbent spor’ kan alle fuldt tilmeldte konferencedeltagere selv byde ind med et oplæg af maksimalt 15 minutters varighed med frit emnevalg.

Læs mere om konferencen