Vifo Artikel 13.10.2022

Vifo inviterer til temadag om brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet

Videncenter for Folkeoplysning inviterer til en temadag torsdag 24. november for alle med interesse i, hvordan man bedst organiserer samarbejdet mellem kommuner og borgere på folkeoplysningsområdet. Temadagen er arrangeret i samarbejde med KL og foregår i Aarhus.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Kommuner

Inden for folkeoplysning er der en stærk tradition for at inddrage borgere og organisationer i de beslutninger, som kommunerne skal træffe på området. Det sker blandt andet gennem lokale samråd som idrætssamvirker, aftenskolesamråd, spejdersamråd og kulturelle samråd og gennem kommunernes § 35 stk. 2-udvalg.

Nu indbyder Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) i samarbejde med KL til en temadag, som har fokus på, hvordan man bedst organiserer samarbejdet mellem kommuner, samråd og § 35 stk. 2-udvalgene.

Formålet med temadagen er at give deltagerne inspiration til, hvordan de kan arbejde med at videreudvikle det gode samspil lokalt:

”Inddragelse kan være en løftestang for lokale initiativer, og vi kan se i vores undersøgelser, at der findes mange forskellige måder at organisere inddragelsen på. Men vi kan også se, at det gode samarbejde ikke kommer af sig selv.  Det kan skyldes forskellige måder at organisere arbejdet på og forskellige forventninger til, hvad inddragelse faktisk er. Det kræver en aktiv indsats at få etableret en struktur og kultur, som fremmer det lokale engagement,” siger Malene Thøgersen, senioranalytiker i Vifo.

Formiddag fokuser på samråd

Temadagen byder på både undersøgelsesresultater og erfaringer fra praksis i en række kommuner og samråd med fokus på samarbejdet mellem kommuner, samråd og § 35 stk. 2-udvalg.

Efter et oplæg fra lektor ved SDU, Annette Aagaard Thuesen, om de aktuelle tendenser inden for borgerinddragelse og demokratisk dialog, bliver der sat fokus på samråd.

Først fremlægger Malene Thøgersen resultater fra Vifos undersøgelser af lokale samråd med fokus på, hvad vi kan lære af undersøgelsen, når det gælder den videre udvikling af samrådenes rolle og den rolle, de spiller i det lokale demokrati.

Denne præsentation bliver fulgt op af en runde med interviews med repræsentanter fra samråd inden for idræt, kultur, aftenskoler og spejdere. Formålet er at præsentere samrådenes erfaringer med eksempler på situationer, hvor de har spillet en vigtig rolle, og hvad de mener er afgørende for et godt samspil mellem kommuner og samråd.

Formiddagens program rundes af med et oplæg fra Anders Christian Larsen, sektionsleder for Folkeoplysning og Fællesskaber i Aarhus Kommune, som vil tale om, hvad kommunerne oplever som det vigtigste i samarbejdet med samrådene.

Eftermiddagen fokuserer på § 35 stk. 2-udvalg

Temaet for eftermiddagen er kommunernes § 35 stk. 2- udvalg. Det er lovpligtigt at have disse udvalg, men folkeoplysningsloven giver vide rammer for, hvordan arbejdet i udvalget kan organiseres, og hvad udvalgene har indflydelse på.

Efter et historisk blik på udviklingen i udvalgets rolle vil tre kommuner give indblik i deres erfaringer med forskellige måder at organisere udvalgsarbejdet på. Det drejer sig om Aarhus Kommune, som har et klassisk folkeoplysningsudvalg, Viborg Kommune, som arbejder med et udviklende fritidsråd, og Varde Kommune, der arbejder med en helt ny struktur for brugerinddragelse.

Tilmelding

Temadagen foregår torsdag 24. november i Kulturbunkeren, Olof Palmes 11, 8200 Aarhus N. Tilmeldingen skal ske senest den 18. november.

Deltagerprisen for dagen er 500 kr.

Se programmet for dagen.

Tilmelding til temadagen.