Vifo Artikel 30.08.2018

Vifo-konference sætter fokus på folkeoplysningens mødesteder

Lokale og Anlægsfonden vil som partner på Vifos forestående konference, ’Folkeoplysning i forandring III’, være med til at sætte skub i diskussionerne om den brede folkeoplysnings faciliteter.

Skrevet af: Redaktionen

Idrætten og kulturens traditionelle faciliteter og byggerier – fra sportshallen til biblioteket og kulturhuset – møder man over hele landet.

Men hvordan ser fremtidens mødesteder for den brede folkeoplysning ud? Og kan de fysiske rammer stimulere det folkeoplysende arbejde meget mere, end det sker i dag, hvor mange aftenskole- og ungdomsaktiviteter må finde sig til rette i ledige lokaler på skoler eller bygninger opført til andre formål?

Disse spørgsmål bliver rejst på Vifos konference den 11.-12. september, når Videncenter for Folkeoplysning i samarbejde med konferencepartneren Lokale og Anlægsfonden tager temperaturen på folkeoplysningens faciliteter og inviterer til debat om fremtidens mursten og mødesteder.

Lokale og Anlægsfonden har som selvejende institution under Kulturministeriet til opgave at støtte og udvikle nytænkende byggerier og fysiske faciliteter inden for fritidslivet og håber med konferencen at kunne skabe større fokus på et område, der indtil nu måske har stået lidt i skyggen af idræts- og kulturbyggeriet.

Faciliteter skal kunne dække behov for fællesskaber

Ifølge Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden, er det vigtigt, at de fysiske mødesteder for hele fritidslivet følger med og understøtter nye fællesskaber og aktiviteter.

”Hvis vi skal have endnu flere med i vores stærke fritidsfællesskaber, skal vi også turde åbne op og invitere dem ind, vi ikke plejer, med nye aktiviteter, hvad enten det er i aftenskolen, på biblioteket, i museet eller på tværs af forsamlingshus, sognegård, idrætshal og skole,” siger han.

Hvordan det kan ske i praksis, bliver bl.a. sat til debat på konferencens første plenumsession på dag to, hvor Esben Danielsen selv giver sine bud på, hvordan fremtidens mødesteder kan bidrage til at styrke aktiviteterne og åbne folkeoplysningen for nye målgrupper.

Samtidig bliver konkrete projekter inddraget i diskussionerne. Bjørn Salling fra Fokus Folkeoplysning i Aalborg vil fortælle om, hvordan en stor aftenskole arbejder strategisk med faciliteter, mens Lisbeth Trinskjær, der er medlem af Spejdernes bestyrelse, forklarer, hvilke ambitioner de store spejderkorps har med købet af Middelgrundsfortet i Øresund, der åbner i 2019 som ’Ungdomsøen’.

Plenumdebatten bliver fulgt af andre debatter og oplæg med fokus på faciliteter, hvor blandt andet om udviklingen af såkaldte ’landsbyklynger’ og brugen af tidligere industriområder er på programmet sammen med eksempler fra Lokale og Anlægsfondens samarbejde med bl.a. kommuner om at udvikle inde- og udefaciliteter, der rammer bredt.

Endelig er der for de søstærke mulighed for at deltage i noget så usædvanligt som en debat stående på paddle-boards, når Lokale og Anlægsfonden og Idrætssamvirket i Aarhus fortæller om brugen af vandet og kysterne som en friluftsfacilitet. Denne session har kun plads til 15 deltagere og kræver derfor tilmelding efter først til mølle-princippet ved ankomst til konferencen.

Læs mere