Vifo Artikel 11.09.2018

Vifo-konference sætter folkeoplysningen under lup

Vifos store folkeoplysningskonference ’Folkeoplysning i forandring III’ er nu skudt i gang, og over de næste to dage vil 230 deltagere og over 50 oplægsholdere være med til at sætte den brede folkeoplysning til debat.

Skrevet af: Redaktionen

Videncenter for Folkeoplysning har nu åbnet dørene til konferencen ’Folkeoplysning i forandring III’, som med et bredt program og over 50 oplægsholdere sætter folkeoplysningen under lup.

”Hvis man ser på programmet, er det tydeligt, at konferencen bygger på en grundforudsætning om, at folkeoplysning er et godt, meningsfuldt og værdifuldt bidrag til den danske kultur. Debatterne handler altså ikke om selve folkeoplysningens eksistens,” sagde Maja Pilgaard, konstitueret direktør i Videncenter for Folkeoplysning, da hun tirsdag morgen åbnede Vifos tredje udgave af folkeoplysningskonferencen på Helnan Marselis Hotel i Aarhus.

”Det er mit håb, at vi gennem debatter, hvor vi udfordrer hinanden, kan styrke arbejdet for at sikre udvikling og meningsfuld folkeoplysning også i fremtiden,” fortsatte hun.

Over de næste to dage vil de 230 deltagere være med til at sætte folkeoplysningen til debat og give deres bud på, hvordan folkeoplysningen netop kan blive ved med at være relevant og meningsfuld også i fremtiden.

Og allerede i åbningssessionen blev der taget hul på debatten, da Vifo præsenterede resultaterne fra den nye landsdækkende undersøgelse, som har set nærmere på det danske aftenskolelandskab.

Her diskuterede et bredt panel bestående af folk fra aftenskoler, oplysningsforbund og kommuner blandt andet, hvordan aftenskolerne både kan tiltrække nye, yngre målgrupper og spille en stærkere rolle i lokalsamfundene, f.eks. gennem flere partnerskaber med kommuner og andre lokale aktører.

Åbningsdebatten var kun en forsmag på de kommende to dages debatter, som ud over aftenskolernes udfordringer og potentialer også vil diskutere unge og udsattes plads i folkeoplysningen, højskolerne, innovation og nytænkning i og uden for den traditionelle folkeoplysning samt ’good governance’ i folkeoplysningens paraplyorganisationer.

Borgmester bød velkommen til Aarhus

Konferencen markerede på førstedagen desuden, at Idrættens Analyseinstitut inklusive Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game bliver samlet i Aarhus.  

Ved en uformel reception i den anledning bød Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard, instituttet velkommen med ønsket om, at det kan være med til at stimulere hele folkeoplysningsområdet i en vækstkommune, som gerne vil skabe de bedste rammer for sine medborgere:

"Folkeoplysningen spiller en helt afgørende rolle for både at skabe sammenhæng, skabe sammenhold og skabe et fælles fundament for, at vi kan forstå hinanden på trods af de forskelle der er," sagde Jacob Bundsgaard.

"Vi er jo begavet med et væld af frivillige og organisationer, som beredvilligt stiller op hver eneste dag og er med til at skabe meningsfulde fællesskaber, der løfter mennesker og giver kompetencer og det handlingsrum, der skal til for at man kan være styrende i sit eget liv. Det er med til at få byen til at hænge sammen og ikke mindst gøre os i stand til at forstå hinanden."

Foto: Thomas Søndergaard

Konferencen løber til onsdag eftermiddag og har over 50 oplægsholdere og debattører på det faglige og sociale program.

Læs meget mere om konferencens program på konferencehjemmesiden, hvor du også umiddelbart efter konferencen vil kunne finde billeder samt oplæg, lyd- og videooptagelser fra de forskellige sessioner.

Læs mere