Vifo Artikel 23.03.2018

Vifo-konference udsat til efteråret

Konferencen 'Folkeoplysning i forandring III' bliver udskudt til efteråret på grund af udflytningsplanerne for Vifo/Idan og datoforviklinger på grund af en mulig storkonflikt i foråret.

Skrevet af: Redaktionen

Med stor beklagelse må Videncenter for Folkeoplysning endnu engang udskyde tidspunktet for konferencen 'Folkeoplysning i forandring III', som var planlagt til den 14.-15. maj i Aarhus.

Årsagen til datoen er dels interne forhold som følge af regeringens beslutning om at udflytte alle Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysnings aktiviteter fra København til Aarhus, dels usikkerhed om datoen som følge af den mulige storkonflikt i foråret.

”Vi ønsker at være sikre på, at vi er fuldstændig parate og velforberedte til at afvikle en succesfuld konference ’Folkeoplysning i forandring III’. Det kan vi ikke nå på tilfredsstillende vis, som tingene har udviklet sig de seneste uger, derfor har vi valgt at udskyde datoen indtil videre.” siger Vifos direktør Henrik H. Brandt.

I dagene 10.-11. april afvikler instituttet konferencen ’Idrættens største udfordringer VI’ i Vejen Idrætscenter med forventet næsten 500 deltagere. Forberedelserne til denne konference kører helt som planlagt – dog med det lille forbehold, at en mulig lockout af alle offentligt ansatte er varslet til den 10. april. Hvis lockouten bliver en realitet, udsættes Idan-konferencen med dagene 10.-11. september i Vejen Idrætscenter som reservedato.

Masser af aktuelt stof på vej

Hvis konferencen lider af manglende datosikkerhed, kan Vifo til gengæld garantere, at den under ingen omstændigheder kommer til at lide af mangel på relevant og aktuelt debatstof for aktørerne i den brede folkeoplysende sektor.

Vifo har en lang række helt aktuelle undersøgelser og spændende materiale at præsentere om blandt andet kommunal folkeoplysningspolitik, aftenskoleområdet, højskoleområdet og fremtidige rammer for kultur og folkeoplysning. Programforberedelserne fortsætter uændret i de kommende måneder trods udskydelsen af selve konferencen.