Vifo Artikel 17.10.2014

Vifo undersøger tværgående samarbejde i folkeoplysningen

I en undersøgelse rekvireret af Kulturministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sætter Vifo fokus på tværgående samarbejdsrelationer mellem folkeoplysningens aktører.

Skrevet af: Redaktionen

På tværs af samfundsområder er der stigende fokus på udviklingen af samarbejdsrelationer mellem lokale aktører. Alligevel er der på mange områder stadig begrænset viden om, hvordan lokale aktører oplever de tværgående samarbejdsrelationer, og hvad der skal til for at få et velfungerende samarbejde op at stå.  

Med afsæt i tre delundersøgelser skal Vifo derfor afdække de muligheder og udfordringer, som aktører på kultur- og folkeoplysningsområdet møder, når de indgår i lokale samarbejdsrelationer.

Den første delundersøgelse har til formål at indsamle og sammentrække den eksisterende viden på området, mens de to efterfølgende delundersøgelser sætter samarbejdsrelationerne i en udvalgt kommune under lup.

Til disse undersøgelser er der indgået en aftale med Norddjurs Kommune om at medvirke i projektet. Dette medfører, at der i kommunen skal gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt foreninger og andre lokale aktører på kultur- og fritidsområdet. Derudover skal der gennemføres kvalitative dybdegående undersøgelser af konkrete samarbejdsrelationer eller mangel på samme i udvalgte lokalområder.

Baggrunden for undersøgelsen er projektet KulturDanmark, hvor de to ministerier gennemførte en række dialogmøder med deltagelse fra en bred palet af lokale kultur- og folkeoplysningsaktører. På dialogmøderne blev der identificeret en række temaer og problemstillinger til videre drøftelse, og en af disse var det tværgående samarbejde.