Vifo
Skrevet af: Redaktionen

Vifo undersøger amatørkulturen i Danmark

Amatørkulturen kommer under lup, når Vifo i samarbejde med Kulturens Analyseinstitut skal se på, hvad der karakteriserer foreningerne på amatørkulturområdet samt deres udfordringer, vilkår og potentialer.

I det kommende års tid vil Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) dykke ned i den organiserede amatørkultur i Danmark. Nærmere bestemt skal Vifo i samarbejde med Kulturens Analyseinstitut se nærmere på organisationer og foreninger under Amatørernes Kunst- og Kultursamråd (AKKS) og deres medlemmer. Undersøgelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning, Augustinus Fonden og Frimodt-Heineke Fonden.

AKKS er en landsdækkende paraplyorganisation for primært foreningsorganiserede amatørudøvere inden for teater og musik. Det anslås, at de repræsenterer over 1.375 lokale foreninger med omkring 150.000 aktive amatører. De mange foreninger arbejder på hver deres måde for at fremme danskernes engagement i kunst og kultur, men deres rammevilkår er vidt forskellige.

Derfor vil den første del af undersøgelsen sætte fokus på de amatørkulturelle foreningers aktiviteter, medlemmer, frivillige, rammevilkår og oplevede udfordringer og potentialer. Målet er at skabe systematisk indsigt i de amatørkulturelle foreningers karakteristika, roller og vilkår på landsplan. Der er fokus på de foreninger, der er medlem af en af AKKS’ to hovedorganisationer.

Den anden del af undersøgelsen vil i stedet sætte fokus på, hvem der deltager i den organiserede amatørkultur i Danmark. Desuden vil denne del undersøge deltagernes engagement og deres udbytte af at være aktive. Hvor meget tid bruger de på det? Hvem gør de det sammen med? Og hvad betyder denne del af deres fritidsliv for dem?

Undersøgelsen kommer til at bygge på kvalitative interviews med både landsorganisationer, lokalforeninger og medlemmer og på spørgeskemaundersøgelser blandt lokalforeninger og deres medlemmer.

Undersøgelsen forventes færdig i sommeren 2024.

Senioranalytiker, ph.d.

Malene Thøgersen

Folkeoplysning, folkeoplysningsloven