Idan Vifo

Vifo undersøger foreningslivet i Aarhus Kommune

Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning undersøger tilfredsheden med foreningslivet i Aarhus Kommune.

Undersøgelsen er afsluttet

Aarhus Kommune har en vision om at være en storby med let adgang til et velfungerende foreningsliv. Som en del af kommunens fortsatte udvikling af foreningslivet, skal Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) kigge nærmere på frivillighed, fællesskaber og foreningsmedlemmernes tilfredshed med og involvering i etablerede foreninger.

Undersøgelsens formål er at:

  • kortlægge foreningsmedlemmernes tilfredshed med de foreningstilbud, som allerede findes i kommunen, herunder om der er stor forskel på svarene afhængigt af, hvilken type forening der er tale om

  • afdække medlemmernes frivillige engagement og deres holdninger til frivillighed, herunder hvad de får ud af at være frivillige, og hvad der skal til for, at flere af medlemmerne tager skridtet og bliver frivillige

  • skabe overblik over relationerne mellem medlemmerne i foreningen og betydningen af at være en del af foreningens fællesskab

  • skabe overblik over hvordan foreningslivet spiller sammen med de andre fællesskaber, som medlemmerne er en del af.

De foreninger, som undersøgelsen kigger på, er defineret ud fra Aarhus Kommunes egen opdeling af foreninger i idrætsforeninger, uniformerede korps, kulturelle foreninger samt ’andre foreningstyper’ som for eksempel politiske og religiøse foreninger. Undersøgelsen vil således også analysere, hvorvidt der er forskel på ovenstående fokuspunkter på tværs af foreningstyperne og medlemmernes karakteristika.

Medlemsundersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, der sendes til medlemmer fra 100 foreninger i alt – 25 foreninger fra hver af de ovenstående foreningstyper.

Formændene for samtlige folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud, får også tilsendt et spørgeskema med nogle af de samme spørgsmål, som medlemmerne får, samt en række supplerende spørgsmål, der relaterer sig til vilkårene for at drive forening i Aarhus Kommune.

Undersøgelsen blev påbegyndt i foråret 2020 og den endelige rapport blev udgivet i marts 2021.

Download rapport og pixi

Havneindvielse i Aarhus. Foto: Aarhus Kommune
Idan Vifo Udgivelse marts 2021
Foreningsliv i Aarhus Kommune
Yoga numser. Foto: Aarhus Kommune
Idan Vifo Udgivelse marts 2021
Foreningsliv i Aarhus Kommune. En kort gennemgang af undersøgelsen af tilfredshed, fællesskab og frivillighed i foreningerne i Aarhus Kommune