Vifo

Vifo laver litteraturoverblik om byplanlægning, fritid og livskvalitet  

I et nyt litteraturoverblik sætter Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) fokus på, hvilken rolle det byggede miljø i byerne spiller for borgernes valg af aktiviteter, deres aktivitetsniveau og deres deltagelse i fællesskaber.

Fra 1921 til 2021 steg befolkningstallet i Danmark med 80 pct., og i de senere år er befolkningstilvæksten sket i takt med en stigende urbanisering. Det er de store byområder, der har oplevet den største tilvækst, hvilket har resulteret i både byfortætning og helt nye bydele.  

Den stigende urbanisering betyder også, at der bliver kamp om pladsen. Vifo er i den forbindelse interesseret i at se nærmere på, hvordan og hvornår der bliver skabt plads til folkeoplysningen. Hvor er folkeoplysningen, foreningslivet og de levende fællesskaber i planlægningen – og hvordan bliver de skabt i praksis? 

For at blive klogere på sammenhængen mellem det byggede miljø og det levede liv, laver Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) et litteraturstudie med fokus på, hvordan man kommer fra planer og byggerier til levende, aktive lokalmiljøer?  

Undersøgelsen ser på den eksisterende viden der findes om, hvilken betydning planer og visioner, borgerinddragende processer og det egentlige byggede miljø har for, hvordan fællesskaber, foreninger og fritidsliv udvikler sig i de nye eller fornyede bymiljøer og områder.  

For mange foreninger, folkeoplysende aktører og andre civilsamfundsaktører er det vigtigt at opnå bedre viden om, hvornår og hvordan det er vigtigt at tænke fritidslivet ind i byplanlægningen, og hvilken betydning en vedtaget og gennemført byudvikling har for dem og deres medlemmer i den nye hverdag. Målet er, at undersøgelsen er første skridt på vejen til et mere systematisk blik på disse sammenhænge.   

Litteraturstudiet forventes færdigt i 2024.

Spørgsmål om projektet kan rettes til:

Analytiker

Maria Elisabeth Nissen Jensen

Folkeoplysning, daghøjskoler