Nyheder relateret til

Politik/lovgivning

Se alle nyheder

Valgte udgivelser

Seneste udgivelser

Andre Udgivelse maj 2023
Kulturpolitisk redegørelse
Idan Vifo Udgivelse januar 2022
Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner
Vifo Udgivelse august 2020
Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven
Vifo Udgivelse juni 2018
Aftenskolerne – hvordan har de det?
Vifo Udgivelse marts 2018
Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne
Vifo Udgivelse december 2017
Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne. Hovedrapport: Evaluering af Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje 2014-2016.
Andre Udgivelse maj 2017
VIRKER DET? Debatoplæg om kulturens og fritidens effekter og værdier i en ny kommunal virkelighed
Andre Udgivelse januar 2016
Aftenskolen i folkeoplysningspolitikken
Andre Udgivelse januar 2016
Mot en ny skandinavisk velferdsmodell?
Andre Udgivelse oktober 2014
Lettere at være frivillig
Andre Udgivelse april 2014
Unges motivation for politisk deltagelse - Syv former for politisk engagement
Andre Udgivelse januar 2014
En ordning, et mangfold av løsninger – Forskningsprosjekt om studieforbund
Andre Udgivelse december 2013
Hvad er en fri skole? Om friheden i de frie skoler
Andre Udgivelse november 2013
Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger - En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af § 18-midler
Andre Udgivelse oktober 2013
Inklusion i grundskole - Viden om tilgange og metoder til inklusion af elever med særlige behov
Andre Udgivelse september 2013
Op af sofaen – anbefalinger til lokaldemokratiet
Andre Udgivelse juli 2013
Frivillighedscharter 2013
Andre Udgivelse april 2013
Myndige borgere og forpligtende fællesskaber
Andre Udgivelse december 2011
Demokrati for fremtiden: Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement
Andre Udgivelse juli 2011
Lokalpolitikere og foreningsliv
Andre Udgivelse januar 2011
Unge med mod på politik - Rapport om unges politiske deltagelse og engagement
Andre Udgivelse januar 2010
Folkeoplysning i de nordiske lande - Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg 2009/10
Andre Udgivelse august 2009
Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Andre Udgivelse maj 2009
Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv.