Nyheder relateret til

Politik/lovgivning

Se alle nyheder

Valgte udgivelser

Seneste udgivelser

Idan Vifo Udgivelse januar 2022
Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner
Vifo Udgivelse august 2020
Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven
Vifo Udgivelse juni 2018
Aftenskolerne – hvordan har de det?
Vifo Udgivelse marts 2018
Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne
Vifo Udgivelse december 2017
Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne. Hovedrapport: Evaluering af Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje 2014-2016.
Andre Udgivelse maj 2017
VIRKER DET? Debatoplæg om kulturens og fritidens effekter og værdier i en ny kommunal virkelighed
Andre Udgivelse januar 2016
Aftenskolen i folkeoplysningspolitikken
Andre Udgivelse januar 2016
Mot en ny skandinavisk velferdsmodell?
Andre Udgivelse oktober 2014
Lettere at være frivillig
Andre Udgivelse april 2014
Unges motivation for politisk deltagelse - Syv former for politisk engagement
Andre Udgivelse januar 2014
En ordning, et mangfold av løsninger – Forskningsprosjekt om studieforbund
Andre Udgivelse december 2013
Hvad er en fri skole? Om friheden i de frie skoler
Andre Udgivelse november 2013
Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger - En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af § 18-midler
Andre Udgivelse oktober 2013
Inklusion i grundskole - Viden om tilgange og metoder til inklusion af elever med særlige behov
Andre Udgivelse september 2013
Op af sofaen – anbefalinger til lokaldemokratiet
Andre Udgivelse juli 2013
Frivillighedscharter 2013
Andre Udgivelse april 2013
Myndige borgere og forpligtende fællesskaber
Andre Udgivelse december 2011
Demokrati for fremtiden: Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement
Andre Udgivelse juli 2011
Lokalpolitikere og foreningsliv
Andre Udgivelse januar 2011
Unge med mod på politik - Rapport om unges politiske deltagelse og engagement
Andre Udgivelse januar 2010
Folkeoplysning i de nordiske lande - Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg 2009/10
Andre Udgivelse august 2009
Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Andre Udgivelse maj 2009
Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv.
Andre Udgivelse marts 2009
Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge