Nyheder relateret til

Særlige målgrupper

Se alle nyheder

Valgte udgivelser

Seneste udgivelser

Andre Udgivelse november 2023
Flere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet
Andre Udgivelse juni 2021
Folkeoplysning i et uddannelsespolitisk perspektiv: En livline til udsatte unge?
Vifo Udgivelse september 2020
Den nedlukkede højskole. En undersøgelse af højskolernes pædagogiske aktiviteter under nedlukningen som følge af coronavirus
Vifo Udgivelse oktober 2019
Evaluering af Syng, spis og snak
Vifo Udgivelse juni 2019
Evaluering af Hearts & Minds 2015-2018
Andre Udgivelse juni 2018
Etiske overvejelser om voksenundervisning - og supplerende grundtilskud
Vifo Udgivelse marts 2018
Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne
Andre Udgivelse oktober 2017
Måling af mental sundhed. En baggrundsrapport for spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016
Andre Udgivelse marts 2017
Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelser på højskoler og frie fagskoler
Vifo Udgivelse januar 2017
Unge i aftenskolen. Masterclass - Evaluering af et fleksibelt tilrettelagt undervisningsforløb for unge.
Andre Udgivelse februar 2016
Treating symptoms or assisting human development: Can different environmental conditions affect personal development for patients with severe mental illness? A qualitative study
Vifo Udgivelse januar 2016
Aftenskolerne og psykisk sårbare. Kursisternes udbytte af kurser for psykisk sårbare
Vifo Udgivelse april 2015
Evaluering af fase 1 i projekt mental sundhed - Udvikling af kursusmateriale og afvikling af lærerkurser
Andre Udgivelse april 2015
Ensomhed i befolkningen - forekomst og metodiske overvejelser
Andre Udgivelse januar 2015
Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark - Det nationale integrationsbarometer
Andre Udgivelse januar 2015
At sætte spor i samfundet
Andre Udgivelse august 2014
Er den lige vej altid bedst?
Andre Udgivelse juni 2014
Slutevaluering af puljen ”Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”
Andre Udgivelse oktober 2013
Analyse af højskolernes effekt på uddannelse
Andre Udgivelse oktober 2013
Inklusion i grundskole - Viden om tilgange og metoder til inklusion af elever med særlige behov
Andre Udgivelse oktober 2013
Folkeoplysning og motivation for livslang læring - Vi søger de virksomme stoffer
Andre Udgivelse
Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen - Et læringsteoretisk blik på de motiverende kvaliteter i det folkeoplysende arbejde
Andre Udgivelse
10 trin - ”Gode relationer, tydelige rammer og klar kommunikation”
Andre Udgivelse
I Danmark Er Jeg Født … Etniske minoritetsunge i bevægelse