Udgivelser

Find rapporter, notater og analyser inden for det brede folkeoplysningsområde

Valgte udgivelser

Seneste udgivelser

Andre Udgivelse december 2020
Videnstema #4: Tak for hjælpen! Brugerens respons påvirker frivilliges motivation
Andre Udgivelse oktober 2020
Motionstilbud i Ældre Sagen - En undersøgelse af Ældre Sagens udbud af motionsaktiviteter, deres deltagere og deres frivillige – forkortet udgave
Vifo Udgivelse september 2020
Den nedlukkede højskole. En undersøgelse af højskolernes pædagogiske aktiviteter under nedlukningen som følge af coronavirus
Vifo Udgivelse august 2020
Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven
Idan Vifo Udgivelse august 2020
Motionstilbud i Ældre Sagen
Vifo Udgivelse juni 2020
Fritidsaktiviteter under coronanedlukningen - Danskernes kreative, kulturelle og religiøse fritidsaktiviteter før og under nedlukningen
Andre Udgivelse juni 2020
Videnstema #3: Samfundssind: Danskerne hjalp hinanden under corona
Andre Udgivelse marts 2020
Videnstema #2: Frivilligheden topper i kommuner på landet
Vifo Udgivelse januar 2020
Udviklingsspor i aftenskolernes fagudbud
Andre Udgivelse november 2019
Folkebiblioteker i tal 2018
Vifo Udgivelse oktober 2019
Evaluering af Syng, spis og snak
Andre Udgivelse september 2019
Videnstema #1: Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser
Vifo Udgivelse juni 2019
Evaluering af Hearts & Minds 2015-2018
Vifo Udgivelse februar 2019
Højskolernes værdier. En analyse af folkehøjskolernes værdigrundlag.
Andre Udgivelse januar 2019
Frontløbere for frivillighed
Andre Udgivelse oktober 2018
Tal om foreninger og frivillighed - Analyse af frivillige sociale foreningers engagement, samarbejde og organisering
Andre Udgivelse oktober 2018
We are in this together. A qualitative exploration of organisational, relational and personally experienced differences between paid public sector work and volunteer third sector work
Andre Udgivelse september 2018
Tal om det frivillige sociale Danmark
Andre Udgivelse september 2018
Mod mere viden om amatørmusikken
Andre Udgivelse september 2018
Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv
Vifo Udgivelse september 2018
Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?
Andre Udgivelse juni 2018
Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde
Andre Udgivelse juni 2018
At skabe deltagelse for borgere med handicap gennem frivillig faglighed
Andre Udgivelse juni 2018
Etiske overvejelser om voksenundervisning - og supplerende grundtilskud