Udgivelser

Find rapporter, notater og analyser inden for det brede folkeoplysningsområde

Valgte udgivelser

Seneste udgivelser

Vifo Udgivelse oktober 2019
Evaluering af Syng, spis og snak
Vifo Udgivelse juni 2019
Evaluering af Hearts & Minds 2015-2018
Vifo Udgivelse februar 2019
Højskolernes værdier. En analyse af folkehøjskolernes værdigrundlag.
Andre Udgivelse januar 2019
Frontløbere for frivillighed
Andre Udgivelse oktober 2018
Tal om foreninger og frivillighed - Analyse af frivillige sociale foreningers engagement, samarbejde og organisering
Andre Udgivelse oktober 2018
We are in this together. A qualitative exploration of organisational, relational and personally experienced differences between paid public sector work and volunteer third sector work
Andre Udgivelse september 2018
Tal om det frivillige sociale Danmark
Andre Udgivelse september 2018
Mod mere viden om amatørmusikken
Andre Udgivelse september 2018
Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv
Vifo Udgivelse september 2018
Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?
Andre Udgivelse juni 2018
Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde
Andre Udgivelse juni 2018
At skabe deltagelse for borgere med handicap gennem frivillig faglighed
Andre Udgivelse juni 2018
Etiske overvejelser om voksenundervisning - og supplerende grundtilskud
Vifo Udgivelse juni 2018
Aftenskolerne – hvordan har de det?
Vifo Udgivelse marts 2018
Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne
Vifo Udgivelse marts 2018
Aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune. En analyse af aftenskolernes roller og potentialer
Vifo Udgivelse december 2017
Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne. Hovedrapport: Evaluering af Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje 2014-2016.
Andre Udgivelse november 2017
RECcORD - Rethinking Cultural Centres in a European Dimension (2015-2017)
Andre Udgivelse oktober 2017
Måling af mental sundhed. En baggrundsrapport for spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016
Vifo Udgivelse juli 2017
Borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune
Andre Udgivelse maj 2017
VIRKER DET? Debatoplæg om kulturens og fritidens effekter og værdier i en ny kommunal virkelighed
Andre Udgivelse april 2017
Digitale biblioteksstrategier
Andre Udgivelse marts 2017
Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelser på højskoler og frie fagskoler
Andre Udgivelse februar 2017
Det med Gud – men hvordan? Best Practice Notat