Nyheder relateret til

Kommuner

Se alle nyheder

Valgte udgivelser

Seneste udgivelser

Vifo Udgivelse september 2015
Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører
Andre Udgivelse februar 2015
Offentlige og frivillige velfærdsudbydere og aktivt medborgerskab - En analyse af plejehjems- og skoleområdet i to udvalgte kommuner
Andre Udgivelse februar 2015
An independent mission: The voluntary sector in 2015
Vifo Udgivelse november 2014
Yoga i København - udøvere, undervisere og uddannelser
Andre Udgivelse august 2014
Folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter - Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder
Andre Udgivelse juni 2014
Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne
Andre Udgivelse november 2013
Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger - En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af § 18-midler
Andre Udgivelse september 2013
Op af sofaen – anbefalinger til lokaldemokratiet
Andre Udgivelse juli 2013
Frivillighedscharter 2013
Andre Udgivelse maj 2013
Den frivillige sociale indsats - Frivilligrapport 2012
Andre Udgivelse juli 2011
Lokalpolitikere og foreningsliv
Andre Udgivelse maj 2011
Den frivillige sociale indsats - Årsrapport 2010
Andre Udgivelse januar 2010
Folkeoplysning i de nordiske lande - Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg 2009/10
Andre Udgivelse august 2009
Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Andre Udgivelse maj 2009
Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv.
Andre Udgivelse marts 2009
Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge
Andre Udgivelse maj 2006
Undersøgelse af det frivillige kulturelle område
Andre Udgivelse oktober 2001
Frivillighedscharter 2001
Andre Udgivelse
10 trin - ”Gode relationer, tydelige rammer og klar kommunikation”
Andre Udgivelse
Amatørkulturens tal 2009
Andre Udgivelse
Amatørkulturelle netværk
Andre Udgivelse
Den kompetente borger - fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker
Andre Udgivelse
Unges fritidsvaner i Aarhus Kommune - en fritidslivsundersøgelse
Andre Udgivelse
Jeg tror simpelthen, at barriererne ligger mellem ørerne. En undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og sognekirker på det frivillige sociale område.