Andre Udgivelse,

Cirkeldeltagare efter 65 – livskvalitet och aktivt medborgarskap

Rapporten bygger på en større svensk undersøgelse af deltagere i studiecirkler over 65 år. Gennem registerdata, en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews belyses det hvilken betydning deltagelsen i studiecirkler har for deltagernes trivsel og aktive medborgerskab. Undersøgelsen omfatter også en analyse af statens mål med støtten til folkeoplysningen, samt hvorvidt disse mål opfyldes i praksis.

Åbn rapport
Udgiver: Folkbildingsrådet
Antal sider: 174
ISBN: 978-91-88692-55-9