Andre Udgivelse, maj 2013

Den frivillige sociale indsats - Frivilligrapport 2012

Frivilligrapport 2012, er som dens forgænger Årsrapport 2010, et forsøg på at give et billede af det frivillige Danmark og den udvikling som foregår, med specielt fokus på det frivillige sociale område.

Åbn rapport
Udgiver: Social- og Integrationsministeriet
Antal sider: 60
ISBN: 978-87-7546-415-9