Andre Udgivelse, maj 2012

Fakta om frie skoler

Baseret på tal fra Danmarks Statistik behandler rapporten spørgsmålene om hvordan landets elever i grundskolen er fordelt over regioner, skoletyper, undervisningsformer, klassekvotienter og herkomst.

Nøgleord: Øvrige
Åbn rapport
Udgiver: Nationalt Videncenter for Frie Skoler
Antal sider: 14