Andre Udgivelse, august 2014

Folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter - Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder

Udgivelsen er baseret på et jurudusk notat, der beskriver, hvordan folkeoplysningsloven og folkeoplysningsbekendtgørelsen skal forstås og anvendes i forhold til religiøse foreninger.

Åbn rapport Åbn rapport
Udgiver: Dansk Ungdoms Fællesråd, advokatfirmaet Horten
Antal sider: 16