Andre Udgivelse, december 2020

Kulturhuse i Danmark – et kvantitativt studie af et mangfoldigt felt

Med svar fra over 300 kulturhuse i hele landet afdækker denne rapport et centralt og underbelyst område af dansk kulturliv. Det gør den som en del af projektet DELTAG, der er støttet af Nordea-fonden og igangsat af foreningen Kulturhusene i Danmark og Aarhus Universitet. DELTAG har til formål at undersøge og udvikle kulturhuse og andre kulturinstitutioner, der danner rammen om borgerinitierede eller borgerinddragende kulturaktiviteter. Denne rapport præsenterer resultaterne af projektets kvantitative undersøgelse, som består af en indledende kortlægning og en spørgeskemaundersøgelse.

Nøgleord: Kultur/Historie
Åbn rapport
Udgiver: Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet og Kulturhusene i Danmark
Antal sider: 54
ISBN: 978-87-972619-0-3