Andre Udgivelse, juni 2014

Lederundersøgelse i De grønne pigespejdere

De grønne pigespejdere og Center for Ungdomsstudier undersøger i denne rapport hvad spejderlederne tænker om deres egen rolle, deres tilknytning til korpset, hvordan de oplever, at der arbejdes med at rekruttere og fastholde medlemmer og ledere, og hvilke udfordringer de ser her og nu og i de kommende år. Med afsæt i resultaterne kan den centrale ledelse i De grønne pigespejdere komme med nogle bud på hvordan det er muligt at optimere rammerne for ledernes arbejde.

Skrevet af: Kirsten Grube
Åbn rapport
Udgiver: Center for Ungdomsstudier (CUR), De grønne pigespejdere
Antal sider: 36