Andre Udgivelse, oktober 2013

Projekt gode læringsmiljøer II

Projektet har undersøgt læringsmiljøer i 9. klasse med det formål at indsamle ny viden om læringsmiljøer på frie grundskoler, efterskoler og folkeskoler, som kan bidrage til en mere informeret debat om både de offentlige og de frie skoler i Danmark. Første del af undersøgelsen bestod af en kvalitativ pilotundersøgelse med feltarbejde på 4 skoler og interview med 36 elever fra disse skoler. Anden del blev gennemførtsom en spørgeskemaundersøgelse.

Skrevet af: Christina Lüthi
Nøgleord: Øvrige
Åbn rapport
Udgiver: Nationalt Videncenter for Frie Skoler
Antal sider: 88
ISBN: 978-87-995989-4-6