Andre Udgivelse, oktober 2018

Tal om foreninger og frivillighed - Analyse af frivillige sociale foreningers engagement, samarbejde og organisering

Rapporten præsenterer udvalgte tal fra Frivilligrapportens seneste dataindsamling om frivillige sociale organisationer i Danmark og tegner et aktuelt billede af foreninger på velfærdsområdet. Undersøgelsen ser bl.a. nærmere på foreningernes struktur, økonomi, hovedaktiviteter og målgrupper, frivillige, ansatte og brugere.

Åbn rapport
Udgiver: Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Antal sider: 36