Andre Udgivelse, februar 2013

Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Denne undersøgelse er både en kortlægning af og en refleksion over lærere og ledere i de frie grundskoler og efterskolers dannelse og uddannelse

Skrevet af: Lone Ree Milkær
Nøgleord: Øvrige
Åbn rapport
Udgiver: Nationalt Videncenter for Frie Skoler
Antal sider: 96
ISBN: 978-87-995989-2-2