Andre Udgivelse, marts 2015

Undersøgelse af 16-30 åriges aktivitet i politiske ungdomsorganisationer

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge unges (16-30 åriges) politiske aktivitet, og hvilke barrierer der er for engagement i de politiske ungdomsorganisationer.

Åbn rapport
Udgiver: Dansk Ungdoms Fællesråd
Antal sider: 45