Andre Udgivelse, juni 2018

Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde

Rapporten har til formål at undersøge, hvordan offentligt støttede, tværgående nationale aktører kan bidrage til at udvikle og understøtte det frivillige sociale område.

Åbn rapport
Udgiver: Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd (VIVE), Roskilde Universitet
Rekvirent: Socialstyrelsen og Børne-og Socialministeriet
Antal sider: 139
ISBN: 978-87-93626-59-1