Andre Udgivelse, december 2012

Ungdomshøringer i Aalborg Stift

Rapporten ser på hvad kirken kan gøre i forhold til, at unge oplever, at kristendommen og kirken er relevant og betydningsfuld for dem i ungdomstiden.

Åbn rapport
Udgiver: Center for Ungdomsstudier
Antal sider: 34