Webinar: Evaluering af Frirummet

I forbindelse med Videncenter for Folkeoplysnings (Vifo) evaluering af Frirummet inviterer vi til webinar tirsdag 30. maj.

På webinaret vil Vifo fremlægge resultaterne fra evalueringen, hvorefter deltagerne har mulighed for at bidrage med refleksioner og perspektiver på, hvordan erfaringerne sættes i spil og lever videre.

Onlineformatet anvendes for at nå bredt ud til alle med interesse for Frirummets arbejde med at forbedre den demokratiske samtale. Det kan være debatpiloter, meningsdannere, politikere, journalister, højskoler, efterskoler, friskoler, biblioteker m.fl.

Webinaret finder sted tirsdag 30. maj fra kl. 15-16.30. Deltagelse er gratis, og du kan tilmelde dig webinaret på vores tilmeldingsside frem til torsdag 25. maj kl. 12.00.

Program for webinaret

15.00: Velkomst og introduktion til baggrunden for og formålet med undersøgelsen

15.20: Præsentation af resultater fra undersøgelsen

Maria Jensen, analytiker ved Videncenter for Folkeoplysning, præsenterer resultaterne af de tre delanalyser, som blandt andet ser nærmere på debatpiloternes fortællinger og Folkets Journalistpris. Derudover præsenterer og diskuterer vi, hvilket aftryk undersøgelsen peger på, at Frirummet og frirumsdebatterne har sat.

15.50: Hvordan lever de gode erfaringer videre?

Vi gør plads til en åben diskussion om, hvordan de gode erfaringer lever videre. Hvordan kommer vi et andet sted hen? Hvilke elementer lever videre og hvordan?

16.15: Mulighed for spørgsmål til undersøgelsen og fremtiden

16.30: Tak for nu

Læs mere om Vifos evaluering

Frirummets debatformat
Vifo Artikel 10.11.2022
Vifo skal evaluere Frirummets modsvar til råbekultur og konfliktunderholdning
Arrangement med Frirummet
Vifo Artikel 06.03.2023
Debatpilot: ”Debatpilotuddannelsen giver mulighed for at indgå i en dialog på en mere åben og undersøgende baggrund”